nieuws

Examentraining (89): Pensioen

Pensioen 1312

Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module Pensioen.

Examentraining (89): Pensioen

Casus
Koen en Lavinia wonen al jaren samen in de woning van Koen. Zij hebben geen kinderen en geen samenlevingscontract. In 2018 trouwen ze in beperkte gemeenschap van goederen.

Koen werkt tien jaar bij zijn huidige werkgever, waar hij pensioen opbouwt. Naast zijn pensioenopbouw wil hij fiscaalvriendelijk storten in een lijfrente. Zijn bruto jaarinkomen bedroeg € 39.000 in 2017 en zijn pensioenaangroei € 250 in 2017. Koen zit in de ondernemingsraad van zijn werkgever. Deze wil dat het pensioen wordt overgedragen naar een algemeen pensioenfonds. In de berichtgeving staat dat de werkgever hiervoor fors moet bijbetalen.

Gegevens woning
Lavinia wil na het huwelijk investeren in een verbouwing van de woning. De volgende gegevens zijn bekend:

  • De waarde van de woning voor de verbouwing € 215.000
  • De waarde van de woning na de verbouwing € 225.000
  • De investering van Lavinia € 12.000

Overige gegevens
De berekening van de jaarruimte in 2018 is 13,3% x premiegrondslag -/- 6,27 x factor A. De wettelijke AOW-franchise voor de jaarruimte bedraagt € 12.129,- in 2018.

Vraag 1
Hoeveel kan Koen in 2018 volgens de jaarruimte storten in een lijfrente? Rond af op hele euro’s in het voordeel van de belastingplichtige.

Antwoord: € […]

Toetsterm
2h.1 De kandidaat kan de mogelijkheden presenteren.

Vraag 2
Hoeveel bedraagt het vergoedingsrecht van Lavinia als de woningwaarde ná verbouwing gelijk is gebleven? Rond af op twee decimalen achter de komma.

Antwoord: € […]

Toetsterm
2d.2 De kandidaat kan het actuele vermogen berekenen.

Vraag 3
Waarom moet de werkgever van Koen bij waardeoverdracht van het pensioen flink bijbetalen?

a) Door de huidige lage rentestand moet er bij waardeoverdracht van het pensioen fors bijbetaald worden, omdat de rekenrente op het vorige oude contract meer bedraagt.
b) Doordat een APF geen middelloonregeling aanbiedt, moet je meer inleggen om een vergelijkbare regeling af te kunnen sluiten.
c) Door de forse kosten die gemoeid gaan met waardeoverdracht, is het verstandiger om de huidige overeenkomst te verlengen.

Toetsterm
2g.3 De kandidaat kan een collectieve waardeoverdracht beoordelen.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Eerdere examentrainingen zijn hier te vinden.

Reageer op dit artikel