nieuws

Nederlander onderschat kosten levensonderhoud na pensionering

Pensioen 2222

Ouderen die de pensioenleeftijd naderen denken flink minder kwijt te zijn aan eerste levensbehoeften dan gepensioneerden er in werkelijkheid aan uitgeven. Ook verwachten ze meer geld nodig te hebben dan ze daadwerkelijk krijgen. Desondanks zijn Nederlanders best tevreden over hun financiële situatie tijdens hun pensioen.

Nederlander onderschat kosten levensonderhoud na pensionering

Dat blijkt uit de Global Investor Study 2018 van Schroders. De vermogensbeheerder liet 22.000 mensen uit 30 landen ondervragen over de verwachting van hun financiële situatie tijdens hun pensioen. Nederlanders zijn geneigd de kosten van levensonderhoud na pensionering fors te onderschatten. Ouderen verwachten 38% van hun pensioeninkomsten te besteden aan eerste levensbehoeften. Zijn ze eenmaal met pensioen dan blijkt 52% van de huishoudbegroting daaraan op te gaan.

11% voor aflossen hypotheek

Na het voorzien in hun levensonderhoud zien Nederlanders het aflossen van de hypotheek als grootste prioriteit. Ze verwachten dat 11% van het beschikbare bedrag (pensioen, spaargeld en ander liquide vermogen) opgaat aan aflossingen. In de praktijk is dat vaak mar 7%, aldus Schroders.

Pensioengat

De vermogensbeheerder ziet in het onderzoek ook een bevestiging dat het pensioengat echt bestaat. Werkende Nederlanders denken driekwart van hun huidige inkomen nodig te hebben om comfortabel te kunnen leven. Gepensioneerden ontvangen in werkelijkheid gemiddeld 69%. Dat gat is trouwens een stuk kleiner dan elders in Europa. Belgen verwachten eveneens 75% nodig te hebben. Ze krijgen echter doorgaans maar 54% van hun huidige salaris.

Nederlandse gepensioneerden ondervinden volgens Schroders weinig hinder van het pensioengat. Zes op de tien gepensioneerden zeggen voldoende inkomen te hebben om een goed leven te kunnen leiden. 7% van de Nederlanders geeft aan niet genoeg te hebben; een derde zegt wel wat meer te kunnen gebruiken. In Europa is het aantal mensen dat niet tevreden is over hun inkomen gemiddeld twee keer zo hoog als in Nederland.

Reageer op dit artikel