nieuws

Voor veel pensioendeelnemers blijft korting dreigen

Pensioen 1760

Meer dan de helft van de Nederlandse pensioenfondsen kan de pensioenen gedeeltelijk of zelfs helemaal indexeren. Maar vooral een aantal grote fondsen zitten nog onder de minimumgrens voor het eigen vermogen, bericht De Nederlandsche Bank. Voor die fondsen, met samen ruim 10 miljoen deelnemers, dreigt korting.

Voor veel pensioendeelnemers blijft korting dreigen

In totaal zitten 47 pensioenfondsen met samen 10,1 miljoen deelnemers onder de minimum dekkingsgraad van 104,2%. Als dat zo blijft, moeten ze in 2020 of 2021 de pensioenen korten, meldt DNB. Het gaat om de MVEV-kortingsmaatregel. Die is ingesteld om te voorkomen dat een pensioenfonds langdurig meer pensioen uitkeert dan er is gereserveerd. Pensioenfondsen die na vijf achtereenvolgende jaren nog niet over de minimale dekkingsgraad van 104,2% (het minimaal vereist eigen vermogen, MVEV) beschikken, moeten na die vijf jaar een zodanige korting van de pensioenen doorvoeren dat de dekkingsgraad weer op het minimale niveau van 104,2% komt. Die korting mag wel over maximaal 10 jaar worden gespreid.

Wel boven de grens

Nog eens 46 pensioenfondsen zitten met hun dekkingsgraad momenteel tussen de 104,2% en 110%. Zij mogen nog niet indexeren, maar hoeven ook niet te korten. Deze fondsen hebben samen 2,8 miljoen deelnemers.

Een andere 87 pensioenfondsen mogen de pensioen gedeeltelijke indexeren. Die fondsen, samen goed voor 3,4 miljoen deelnemers, zitten tussen de 100% en 125% dekkingsgraad. De 25 fondsen die daar nog weer boven zitten kunnen volledig indexeren. Zij hebben 300.000 deelnemers.

Verschillen

Volgens toezichthouder DNB zijn er verschillende verklaringen voor de grote verschillen tussen fondsen. “Naast de aard van de pensioenregeling zijn de keuzes die pensioenfondsen maken in het beleggingsbeleid, waaronder het soort beleggingen en de mate van afdekking van het renterisico, en de hoogte van de premie belangrijk. Deze keuzes hebben onder verschillende scenario’s verschillende uitkomsten”, aldus banken.

Reageer op dit artikel