nieuws

Opnieuw Kamervragen over schrappen ANW-compensatie door ABP

Pensioen 1281

Tweede Kamerlid Martin van Rooijen (50Plus) heeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) opnieuw Kamervragen gesteld over het schrappen van de zogeheten ANW-compensatie door pensioenfonds ABP. Van Rooijen constateert dat de compensatie nu definitief tot het verleden behoort en er geen “nieuwe tastbare resultaten zijn geboekt die het leed van de gedupeerden compenseren of verzachten.”

Opnieuw Kamervragen over schrappen ANW-compensatie door ABP

Van Rooijen refereert aan een bericht op de site van het ABP waarin wordt meegedeeld dat de ANW-compensatie per 1 mei is vervallen. Van die regeling konden 15.000 mensen gebruik maken als ze bij overlijden geen of maar een gedeeltelijke ANW-uitkering krijgen. Omdat de maatregel te complex zou zijn kondigde het ABP de deelnemers schriftelijk het einde van de regeling aan. De compensatie zou komen te vervallen voor mensen die na 31 januari 2018 komen te overlijden.

Uitstel afschaffing nu zf

Het abrupt aangekondigde afscheid leidde tot een hoop rumoer en Kamervragen waarna het ABP een uitstel van de afschaffing tot 1 mei aankondigde. In de tussentijd konden de betreffende deelnemers dan zoeken naar andere (verzekerde) oplossingen.

Ontwikkelen alternatieven

Van Rooijen wil van de minister weten op welke wijze is er sprake geweest van het ontwikkelen en/of organiseren van alternatieve collectieve of individuele oplossingen voor de getroffen deelnemers. “Bent u bereid aanvullende actie te ondernemen richting het ABP om alsnog tastbare resultaten af te dwingen voor de getroffen deelnemers?”, zo vraagt Van Rooijen aan de minister.

Uitzonderingen

Het ABP stelt voor wat betreft de afschaffing van de compensatie een uitzondering te maken voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek waren en zich daardoor voor 1 mei 2018 niet konden verzekeren. Het fonds maakt ook een uitzondering voor voor mensen die zich om een andere reden niet voor 1 mei 2018 konden verzekeren én die niet in aanmerking komen voor een collectieve verzekering van de werkgever.

Pensioenkamer ABP

Een woordvoerder van het pensioenfonds wijst erop dat de sociale partners binnen de zogeheten pensioenkamer van het ABP overeenstemming moeten zien te bereiken over wijzigingen aan de pensioenregeling. “Zij besluiten over aanpassingen daarvan. ABP is vervolgens uitvoerder van de overeengekomen regeling. Werkgevers en werknemersorganisaties zijn ook de partijen die alternatieven kunnen bieden. ABP mag als pensioenfonds niet dergelijke (verzekerings)regelingen aanbieden.”

Reageer op dit artikel