nieuws

Kamervragen over reclamespot pensioenfonds Zorg en Welzijn

Pensioen 2303

Kamervragen over reclamespot pensioenfonds Zorg en Welzijn

De kamerleden Steven van Weyenberg (D66) en Gijs van Dijk (PvdA) hebben vragen gesteld aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over reclame door verplichtgestelde pensioenfondsen.

De kamerleden vragen zich onder meer af of de minister bekend is met een blog van de directeur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, daterend uit augustus 2017, waarin hij aangeeft “kostenbeheersing halen we ook uit het feit dat pensioenfondsen door de verplichtstelling geen reclame hoeven te maken“. Ook vragen de kamerleden zich af welk kader er bestaat voor verplichtgestelde pensioenfondsen voor promotie en reclame. “Zijn reclames van pensioenfondsen onderworpen aan het toezicht van de AFM?”

En “Op welke manier kan een deelnemers inzicht krijgen in de kosten voor deze reclamecampagne? Wordt dit in het jaarverslag onder communicatiekosten geschaard? En in hoeverre worden de communicatiekosten verder gespecificeerd? Hoeveel pensioengeld is er uitgetrokken voor deze reclamecampagne? Hoeveel euro is dat per actieve deelnemer? Wat vindt u ervan dat een verplichtgesteld pensioenfonds pensioengeld gebruikt voor een generieke reclamecampagne op nationale televisie?” Zij vragen zich ook af of een gerichte brief of e-mail aan de leden niet een doelmatigere manier van communiceren is dan een generieke reclamespot op nationale televisie.

Overigens dateert de reclamespot al van 24 januari 2018.

 

Reageer op dit artikel