nieuws

Minister weigert opnieuw AFM opdracht te geven tot onderzoek naar ABP

Pensioen 3004

Minister weigert opnieuw AFM opdracht te geven tot onderzoek naar ABP

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken laat zich niet verleiden de Autoriteit Financiële Markten aan te zetten tot een onderzoek naar pensioenfonds ABP. Kamerleden Pieter Omtzigt en Lenny Geluk-Poortvliet hadden de bewindsvrouw daar voor een tweede keer om gevraagd. Volgens hen is “volstrekt duidelijk” dat het ABP onjuiste informatie heeft verschaft en niet binnen de wettelijke termijn heeft gereageerd.

De afschaffing van de ANW-compensatie door het ABP blijft ministers Ollongren en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) achtervolgen. Met een vragenvuur van 29 vragen vroegen Omtzigt en Geluk-Poortvliet om een AFM-onderzoek. Niet voor het eerst, want een paar maanden geleden wees Ollongren de twee CDA-Kamerleden er al op dat de AFM een onafhankelijke toezichthouder is. Ze was toen niet van plan de autoriteit een ministeriële opdracht te geven.

Onjuiste informatie

Volgens Omtzigt en Geluk-Poortvliet is er echter wel degelijk reden om de AFM opdracht te geven voor een onderzoek. De vragenstellers schreven dat nu “volstrekt duidelijk” is dat het ABP haar deelnemers niet binnen de wettelijke termijn van drie maanden correct heeft geïnformeerd over de wijziging in de regeling. Ook heeft het ABP “overduidelijk onjuiste informatie verschaft op haar pensioenoverzichten en op mijnABP.nl”. De twee klagen bovendien dat het pensioenfonds in een aantal gevallen de totale uitkering met meer dan de helft heeft verlaagd voor toekomstige nabestaanden.

Die argumenten konden Ollongren niet overtuigen. “De AFM is een onafhankelijk toezichthouder die haar eigen afwegingen maakt in de inzet van de toezichtcapaciteit”, herhaalde ze. Volgens de minister is de toezichthouder op de hoogte van de casus. De AFM doet geen uitspraken over al dan niet lopende onderzoeken bij individuele instellingen.

Geen eenzijdige opzegging

Ook bij de beantwoording van de andere 28 vragen van de Kamerleden treedt Ollongren regelmatig in herhaling. Ze schrijft opnieuw dat ze de communicatie over het vervallen van de ANW-compensatie “ronduit ongelukkig en onvoldoende” vindt. Ze wijst Omtzigt en Geluk-Poortvliet er bovendien op dat er in haar ogen geen sprake is van een eenzijdige opzegging van een verzekeringsovereenkomst.  “De ANW-compensatieregeling is afgeschaft door sociale partners, terwijl tegelijkertijd het nabestaandenpensioen is verruimd”, aldus de minister.

Pensioenopbouw van voor 1996

Ollongren bevestigt daarnaast dat voor deelnemers die voor 1996 pensioen hebben opgebouwd er een aanvulling op het nabestaandenpensioen kan bestaan. De Kamerleden zijn verontwaardigd dat die informatie in februari plots op de website van ABP verscheen. Het pensioenfonds zou er niets over hebben gecommuniceerd in brieven aan deelnemers of in uniforme pensioenoverzichten. De minister zegt het onwaarschijnlijk te achten dat het ABP en de sociale partners bij de besluitvorming over het afschaffen van de ANW-compensatie zich ervan bewust waren dat deze uitzondering zou gelden. Het heeft te maken met oude rechten uit bijlage K uit het pensioenreglement die zijn gaan herleven. Ollongren: “Dit element is in een laat stadium van de discussie over de ANW-compensatieregeling naar boven gekomen, waarmee de complexiteit van de ABP-regeling nog eens wordt onderstreept.”

Reageer op dit artikel