nieuws

Knot: ‘Banken beter uit de crisis dan verzekeraars en pensioenfondsen’

Pensioen 1486

Knot: ‘Banken beter uit de crisis dan verzekeraars en pensioenfondsen’

De bankensector staat er weer solide voor en is daarmee beter uit de crisis te voorschijn gekomen dan verzekeraars en pensioenfondsen. Dit hield president Klaas Knot zijn toehoorders bij de presentatie van de jaarcijfers van De Nederlandsche Bank. Volgens Knot is een nieuw pensioenstelsel onvermijdelijk.

Volgens de DNB-president komt er veel op de financiële sector af. “Illustratief hiervoor zijn nieuwe prozaïsche begrippen die recent het vocabulaire zijn binnengeslopen, zoals blockchain, crypto’s, PSD2 en klimaatstresstesten. Digitalisering en duurzaamheid bepalen de trend waarop de sector een antwoord op moet geven.”

Lage rente

De financiële sector is volgens Knot  verschillend uit de crisis tevoorschijn is gekomen. “Daar waar verzekeraars en pensioenfondsen nog met de lage rente kampen, staat de bankensector, die tijdens de crisis de hardste klappen kreeg, er weer solide voor. De kapitaalbuffers zijn aangezuiverd. Het recente Bazel 3.5-akkoord complementeert de hervormingsagenda voor een beter toezicht.” Maar zover is het volgens Knot nog niet met het monetaire beleid. “Pas wanneer ook de monetaire verhoudingen genormaliseerd zijn, kan de financiële crisis definitief de geschiedenisboeken in.”

Pech- en gelukgeneraties

Knot stelt dat Nederland  andere Europese landen naar de kroon steekt met de huidige economische groei, maar waarschuwt dat de Nederlandse economie  relatief gevoelig is voor financiële schokken en ontwikkelingen op de huizenmarkt. “Hoe groter de conjuncturele uitslagen, des te groter de kans op pech- en gelukgeneraties. Beperking van hypotheekschulden bij gezinnen is een eerste remedie om dit tij te keren. Daarbij past ook een beter gespreid aanbod van woningen, zodat ook het middenhuursegment beter wordt bediend.”

Einde opbouwfase

De inrichting van een nieuw pensioenstelsel kan volgen hem bijdragen aan een stabielere conjunctuur, bijvoorbeeld wanneer de zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering meer aan het einde van de opbouwfase komt te liggen. “Nederland mag zich gelukkig prijzen met een unieke reserve voor de oudedagsvoorziening. Maar handhaving van het huidige pensioencontract betekent dat het indexeren van de pensioenen ook de komende jaren geheel of gedeeltelijk achterwege blijft. Ook kortingen kunnen ook nog steeds niet worden uitgesloten.

Verwachtingskloof

Hij vervolgt: “Er gaapt sowieso een verwachtingenkloof, de doorsneepremie herverdeelt van laag- naar hoogopgeleiden, generaties bakkeleien over de rekenrente, en veel zzp’ers stemmen met hun voeten. Ergo: er moet het nodige veranderen om het vertrouwen van uiteenlopende deelnemersgroepen te herwinnen.”

Reageer op dit artikel