nieuws

‘Door een foute aanname is de pensioenleeftijd verhoogd’

Pensioen 8986

‘Door een foute aanname is de pensioenleeftijd verhoogd’

De sombere toon die de politiek al jaren overheerst wanneer het gaat over het Nederlandse pensioenstelsel en de toekomst daarvan is volgens econoom en ‘dwarsdenker’ Rob de Brouwer totaal niet nodig. Volgens hem strooien politici vaak met halve waarheden en onwaarheden. De econoom schreef er een boek over.

In het boek, 21 Mythes en onwaarheden over ons pensioen, vertelt De Brouwer waarom het Nederlands pensioenstelsel er goed voorstaat. NRC Handelsblad vroeg hem ondere andere ‘als de pensioenfondsen zo gezond zijn, waarom mogen ze dan van De Nederlandsche Bank de pensioenen al jaren niet of amper indexeren?

Onredelijk hoge buffers

De econoom  is van mening dat dat komt omdat sinds 2006 pensioenfondsen onredelijk hoge buffers aanhouden: “Volgens de pensioenwet die dat jaar werd ingevoerd, is een dekkingsgraad nodig van 125 procent om volledig te mogen indexeren. Haalt een pensioenfonds dat niet, dan mag het de pensioenen niet volledig aanpassen aan de inflatie. Met een dekking onder de 105 procent mag dit zelfs helemaal niet. De gemiddelde dekkingsgraad is nu 109 procent. Eigenlijk heel goed nieuws. Het betekent dat de pensioenfondsen al hun verplichtingen de komende 60 jaar kunnen nakomen en dan nog 9 procent vermogen overhebben. De regels zijn gewoon te streng. DNB gaat bijvoorbeeld ook uit van een nettorendement van 1,4 à 1,5 procent per jaar. Maar de norm van de pensioenfondsen zelf is 2,7 à 2,8 procent. Zou je die volgen – en dat is nog heel behoudend – dan vliegt de dekkingsgraad omhoog naar 121 procent! Nee, met hun gezondheid is echt niks mis.”

Ophoging pensioenleeftijd door foute aanname

Eén van de mythes die De Brouwer in zijn boek ontkracht gaat over de onbetaalbaarheid van de AOW als we niet later met pensioen gaan. Door een foute aanname is volgens hem de pensioenleeftijd verhoogd: “Bij het berekenen van de toekomstige AOW-kosten is het Centraal Planbureau ervan uitgegaan dat die gelijk optrekt met het bruto binnenlands product. Dat klopt niet: de hoogte van de AOW-uitkering is gekoppeld aan het minimumloon. De kosten zijn daardoor een stuk lager. Maar op basis van die foute aanname is wél de pensioenleeftijd verhoogd. Nergens ter wereld is die de afgelopen vijf jaar zo hard gestegen als in Nederland.”

Impact vergrijzing

De econoom ziet de vergrijzing niet als een bedreiging voor ons pensioenstelsel. Op de vraag of dit ook voor 2050 geldt, als 48 procent van de beroepsbevolking ouder is dan 65 jaar, zegt De Brouwer: “Nee. Tegen die tijd zijn er veel gepensioneerden én is de zogeheten ‘groene druk’ hoog. Oftewel: het aantal mensen onder de twintig jaar is ook hoog. Die laatste groep kost veel meer geld dan de vergrijzing, door uitgaven aan onderwijs, kinderbijslag en kinderopvang. Maar dankzij onze hoge arbeidsparticipatie kan Nederland die lasten prima dragen.Dat lukte namelijk eind jaren zestig ook al. Toen drukte het aantal niet-werkenden even hard op de samenleving als straks in 2050. En destijds bestond de beroepsbevolking nog maar uit 3,5 miljoen mensen, op een bevolking van 11 miljoen mensen! Die verhouding ligt nu veel gunstiger: een beroepsbevolking van 8,5 miljoen mensen op een totale bevolking van ruim 17 miljoen. Dat zal nog wel iets groeien, maar meer dan 18 miljoen inwoners zullen er in 2050 niet zijn.”

 

Reageer op dit artikel