nieuws

Koolmees: ‘Voldoende rechtvaardiging voor pensioenhervorming’

Pensioen 1450

Een pensioenhervorming waarbij de kwetsbare elementen uit het huidige stelsel worden aangepakt en de sterke elementen worden behouden, blijft van groot belang. Dat stelt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken in reactie op een artikel van ABN Amro-econoom Han de Jong. Die schrijft dat de plannen van de regering onvoldoende rechtvaardiging bieden voor ingrijpende hervormingen.

Koolmees: ‘Voldoende rechtvaardiging voor pensioenhervorming’

De Jong, hoofdeconoom bij ABN Amro, sprak eind 2017 in de Bismarck-lezing voor pensioenprofessionals over de hervorming van het pensioenstelsel. Volgens hem heeft Nederland een van de beste stelsels ter wereld. Ook is de armoede onder ouderen nergens ter wereld zo laag als in ons land. De Jong heeft vooral problemen met persoonlijke pensioenpotten, ook al worden die in de plannen vergezeld met collectieve risicodeling. Hij vreest dat daarmee de bijl aan de wortel van de solidariteit wordt gezet.

Hervorming van groot belang

Voor GroenLinks-politicus Rik Grashoff was een artikel over De Jongs lezing reden minister Wouter Koolmees aan de tand te voelen. Het Kamerlid wilde weten of hij de analyse van de econoom deelt dat de redenen die het regeerakkoord noemt onvoldoende rechtvaardiging vormen voor een stelselwijziging die zo ingrijpend lijkt te worden.

Koolmees kan zich in die analyse niet vinden, antwoordt hij op de Kamervragen. “Veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de dalende rente hebben de kwetsbaarheden van ons stelsel blootgelegd. Verwachtingen worden onvoldoende waargemaakt, er zijn spanningen tussen generaties en het stelsel sluit niet meer aan bij de veranderende arbeidsmarkt. Daarom is een hervorming waarbij deze kwetsbare elementen worden aangepakt en de sterke elementen worden behouden van groot belang.”

Risicodeling

De minister benadrukt dat risicodeling een belangrijk uitgangspunt moet blijven in een nieuw pensioenstelsel. “De SER onderzoekt daarom de mogelijkheid van een persoonlijk pensioenvermogen gecombineerd met het behoud van collectieve risicodeling”, aldus Koolmees.

De Jong noemt het goed dat in het huidige stelsel zo veel mogelijk mensen verplicht pensioenvermogen opbouwen. Grashoff vraagt of dat zo blijft. “De verplichte deelname aan bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen blijft in een vernieuwd stelsel gehandhaafd”, probeert Koolmees de vragensteller van GroenLinks gerust te stellen. Daarnaast moet een nieuw stelsel volgens de bewindsman het makkelijker maken voor zzp’ers om zich aan te sluiten bij een pensioenfonds.

Reageer op dit artikel