nieuws

‘Uniform Pensioenoverzicht is overbodig geworden’

Pensioen 2734

De pensioensector is de afgelopen jaren veel beter gaan communiceren, meent hoogleraar communicatiewetenschap Leo Lentz. De pensioencommunicatie is zelfs zo veel verbeterd dat het verplichte Uniform Pensioenoverzicht (UPO) eigenlijk niet meer nodig is. Dat betoogt hij in het relatiemagazine van de Pensioenfederatie. Lentz wil meer maatwerk in de communicatie.

‘Uniform Pensioenoverzicht is overbodig geworden’

In het interview met de Pensioenfederatie roemt de Utrechtse hoogleraar Lentz de laatste versie van mijnpensioenoverzicht.nl. Volgens de wetenschapper dicht deze update de kloof tussen laag- en hooggeletterden. “Dat een revisie laaggeletterden verder omhoog stuwt en voor hooggeletterden het niveau vasthoudt, is een enorme prestatie. Het is geweldig dat pensioenfondsen en verzekeraars samenwerken, data aanleveren en zorgen dat alles overzichtelijk gepresenteerd wordt.”

Open-minded

Volgens Lentz, die onder andere onderzoek doet voor pensioendenktank Netspar, neemt de pensioensector communicatie serieus. “De sector investeert in onderzoek en gaat een open gesprek aan over hoe het beter kan. Dat maak ik wel eens anders mee. Dat er wordt gezegd: die onderzoekers in hun ivoren toren snappen niet hoe ingewikkeld het is. De pensioensector is open-minded”, zegt hij in het relatiemagazine.

Lentz schrijft de verbeteringen in de communicatie voor een aanzienlijk deel toe aan wetgeving en toezicht. Inmiddels zijn we echter op een punt beland dat Mijnpensioenoverzicht.nl en het Pensioen 1-2-3 zo goed zijn dat het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) overbodig is, stelt de hoogleraar. Hij vindt dat de sector een paar stapjes terug kan zetten. Dat zou innovatie in de pensioencommunicatie kunnen stimuleren.

Maatwerk

Om de pensioencommunicatie verder te verbeteren is maatwerk nodig, denkt Lentz. Hij wil af van de generieke brieven over veranderingen van de pensioenleeftijd en roept de sector op jongeren en ouderen op een verschillende manier te benaderen. “Voor iemand die bijna met pensioen gaat, is het belangrijker om te weten hoe zijn pensioen ervoor staat dan voor een twintiger. Die kun je beter informeren over hoe belangrijk pensioen is als arbeidsvoorwaarde en dat wat de werkgever bijdraagt meer is dan een iPad of laptop.”

Of pensioenfondsen de vrijheid hebben voor dit soort maatwerk, is de vraag, erkent Lentz. “Maatwerk en toezicht verhouden zich slecht tot elkaar”, zegt hij in het interview. Hij denkt echter dat de AFM het belang van maatwerk wel inziet en open zal staan voor aanpassing van de regelgeving.

Reageer op dit artikel