nieuws

Rechter stelt pensioenfonds Mercurius in gelijk; ‘geen sprake van wanprestatie’

Pensioen 1234

Pensioenfonds Mercurius heeft bekendgemaakt dat een pensioengerechtigde van beursbedrijf Euronext zijn rechtszaak tegen het fonds heeft verloren. De kantonrechter in Amsterdam oordeelde dat er geen sprake was van onrechtmatig handelen of wanprestatie door oud-bestuurders.

Rechter stelt pensioenfonds Mercurius in gelijk; ‘geen sprake van wanprestatie’

Hierdoor zijn de bestuurders niet aansprakelijk gesteld voor eventuele schade. “Het toenmalig bestuur heeft de binnen de afwegingsruimte gemaakte keuzes onderbouwd. Er is verder geen sprake van belangenverstrengeling omdat de
samenkomst van belangen van de diverse werkgevers in het bestuur uitdrukkelijk op de wet is gestoeld”, zo valt terug te lezen op de website van het pensioenfonds.

Verwijtbaar handelen

De klager was van mening dat het pensioenfonds en de bestuurders verwijtbaar handelden door het renterisico niet, of voor hoogstens 20% af te dekken terwijl het fonds een dekkingstekort had. Volgens de klager daalde de dekkingsgraad van Mercurius tot 83%. Het FD meldt dat een bijstorting van € 21 miljoen in 2013 door werkgever Euronext bleek niet het gewenste effect te hebben waardoor pensioentoezeggingen jarenlang zijn bevroren en met 3% zijn gekort. De kantonrechter is van mening dat het bestuur van het fonds zich aan de regels van het pensioenstelsel heeft gehouden waardoor er geen sprake kan zijn van wanbeleid.

Reageer op dit artikel