nieuws

Kamervragen over versobering nabestaandenpensioen

Pensioen 11743

Kamervragen over versobering nabestaandenpensioen

Pieter Omtzigt (CDA) heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Menno Snel (Financiën) en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) over de “plotselinge” versobering van de nabestaandenpensioen. Over deze versobering is veel commotie, mede doordat grote pensioenfondsen als het ABP de bijbehorende compensatieregeling afschaffen. Die compensatie is bedoeld voor achterblijvende partners die geen of maar een gedeeltelijke ANW-uitkering ontvangen.

De laatste jaren is het nabestaandenpensioen al fors versoberd. In zijn algemeenheid krijg je nu nog alleen maar ANW als je partner is overleden en je een kind onder de 18 jaar hebt of zelf voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent.

Besluit pensioenknip

Omtzigt vraagt aan de bewindslieden onder meer of zij zich herinneren dat het op grond van een besluit van voormalig staatssecretaris Klijnsma mogelijk was om een knip aan te brengen in het nabestaandenpensioen, zodat het hoger nabestaandenpensioenpercentage op de jaren voor 2015 van toepassing bleef en het lagere percentage daarna. Het CDA-Kamerlid wil verder van de bewindslieden weten hoeveel pensioenregelingen en hoeveel deelnemers zo’n pensioenknip in het partnerpensioen hebben

Lagere franchise

Ook wijst hij erop dat eindloonregelingen op basis van de Witteveenwetgeving een hogere franchise kenden voor het nabestaandenpensioen dan middelloonregelingen, maar dat middelloonregelingen die hun nabestaandenpensioen op het eindloon baseerden, wel gebruik konden maken van de lagere franchise. Omtzigt vraagt zich af hoeveel pensioenregelingen en deelnemers zo’n regling hebben.

Gelijktijdig gebruik regelingen

Volgens het Kamerlid staat in het nieuwe besluit over het nabestaandenpensioen, dat begin december 2017 in de Staatscourant werd gepubliceerd, weliswaar dat de pensioenknip in stand blijft en dat de lagere franchise van toepassing blijft voor nabestaandenpensioen, maar dat een nabestaandenpensioen niet tegelijkertijd van beide regelingen gebruik kan maken. Omtzigt vraagt de bewindslieden of de tijd voor de wijziging van de regeling niet te kort was en of zij hiervoor geen toestemming hadden moeten vragen aan (advies)organen.

Afschaffen compensatieregeling

Aanstaande maandag besteedt AvroTros Radar aandacht aan het afschaffen van de compensatieregeling voor de ANW-uitkering door pensioenfonds ABP.

Reageer op dit artikel