nieuws

‘Deeltijdpensioen geen oplossing zware beroepen, leidt tot daling arbeidsparticipatie’

Pensioen 1196

Econoom Raymond Montizaan van de Universiteit van Maastricht stelt in een onderzoek naar de mogelijke effecten van deeltijdpensioen op de arbeidsdeelname van oudere werknemers dat deeltijdpensioen niet de oplossing is om ouderen langer door te laten werken. Hij verwacht juist dat grote participatie zal leiden tot een daling van de arbeidsparticipatie.

‘Deeltijdpensioen geen oplossing zware beroepen, leidt tot daling arbeidsparticipatie’

Montizaan onderzocht de hypothese dat geleidelijke pensionering zou helpen om de werklast te verminderen waardoor werknemers een lagere kans op werkstress en een hogere werkmoraal hebben dan wanneer zij uitsluitend met voltijdpensioen zouden kunnen gaan. Het zou werknemers in staat stellen om door te werken.

Contraproductief

De econoom verrichtte een experiment onder deelnemers van Nederlands grootste pensioenfonds het ABP. Het experiment gaf aan dat de meeste deelnemers voor de officiële pensioendatum in deeltijd willen stoppen. Omdat die periode zo ruim is valt de gemiddelde arbeidsparticipatie van alle werknemers een paar maanden daalt en niet stijgt. Montizaan concludeert: “Deeltijdpensionering werkt zelfs eerder contraproductief. De vraag is in hoeverre de overheid en de samenleving als geheel dan baat hebben bij de introductie van deeltijdpensionering.”

Hij stelt ook dat hogere inkomens er meer van zullen profiteren dan lagere inkomens. De onderzoeker meldt verder: ” Als de stimulans van deeltijdpensionering verder doorzet kunnen we verwachten dat dit langzaamaan zal leiden tot een verandering in de sociale norm en dat werkgevers hun arbeidsproces anders moeten gaan inrichten. Op de lange termijn is het dus niet onrealistisch om substantiële negatieve effecten van de stimulans van deeltijdpensionering op de arbeidsparticipatie te verwachten.” Het onderzoek van de econoom is gepubliceerd door pensioenonderzoeksinstituut Netspar.

 

Reageer op dit artikel