nieuws

Koolmees ziet carve-out als onderdeel pensioenhervorming

Pensioen 933

Een carve-out van gepensioneerden, en daarmee het uit elkaar halen van deelnemersgroepen, maakt meer maatwerk in het beleggingsbeleid mogelijk. Dit stelt minister Koolmees  (Sociale Zaken) in antwoord  op Kamervragen. Koolmees ziet het uit elkaar halen van deelnemersgroepen echter als onlosmakelijk onderdeel van de discussie over pensioenhervorming. 

Koolmees ziet carve-out als onderdeel pensioenhervorming

Bij een carve-out is sprake van overdracht van een deel van de pensioenverplichtingen naar een andere uitvoerder, zoals een verzekeraar. Het gebeurt bijvoorbeeld dat alleen gepensioneerden worden overgedragen. De overige verplichtingen (slapers en actieven) blijven dan achter bij het pensioenfonds.

Risicovoller beleggen

“Het is goed dat er wordt nagedacht over mogelijkheden om de belangen van verschillende deelnemers(groepen) in een collectief pensioenfonds goed te kunnen behartigen”, zo stelt Koolmees in zijn Kamerbrief. “Waar gepensioneerden behoefte zouden kunnen hebben aan meer zekerheid over de hoogte van het pensioen, kan het voor de achterblijvende actieve en gewezen deelnemers aantrekkelijk zijn dat er zonder de gepensioneerden risicovoller kan worden belegd.”

Solidariteit doorbroken

De minister wijst ook op de potentiële nadelen. “Een carve out van gepensioneerden betekent ook dat de solidariteit wordt doorbroken. Zo kunnen gepensioneerden na de carve out (volledige) indexatie mislopen, die de achterblijvende actieve en gewezen deelnemers wel krijgen. Mogelijke nadelen voor de achterblijvers bij het fonds kunnen lagere indexatievooruitzichten zijn of bijvoorbeeld het risico op (hogere) kortingen.”

Specifieke omstandigheden

Koolmees benadrukt dat het belangrijk is dat het uit elkaar halen van deelnemersgroepen, en daarmee de verdeling van het aanwezige collectieve vermogen, rechtvaardig geschiedt. “Of een carve-out van gepensioneerden daadwerkelijk aantrekkelijk is voor alle betrokkenen is sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden bij de overdragende en de ontvangende pensioenuitvoerder en eventuele afspraken rond een mogelijke overdracht.”

Wettelijke belemmeringen

Een kleine maand geleden stelden de Kamerleden  Lodders (VVD) en Van Dijk (PvdA) de minister Kamervragen over de wettelijke belemmeringen die er nu  nog in de Pensioenwet zitten en die een carve-out bemoeilijken. Wat Koolmees betreft staat  het wegnemen van deze belemmeringen niet los van de vernieuwing van het pensioenstelsel. “Het onderscheid maken tussen het pensioenvermogen en het beleggingsbeleid van de groep actieve en gewezen deelnemers en van de groep gepensioneerden is een interessante route die ook in het kader van vernieuwing van het pensioenstelsel wordt bezien.”

Reageer op dit artikel