nieuws

Koolmees komt Eerste Kamer tegemoet met AOW-overbrugging

Pensioen 2064

Middels een brief heeft minister Koolmees (SZW) de Eerste Kamer laten weten dat hij de Kamer tegemoet komt met betrekking tot de AOW-overbrugging. Hij geeft hierin aan verder geen beletsels te zien voor de behandeling en afronding van de verzamelwet pensioenen.

Koolmees komt Eerste Kamer tegemoet met AOW-overbrugging

“In mijn brief van 7 december jl.1 heb ik u toegezegd om in overleg met het veld te laten onderzoeken wat de omvang van de groep deelnemers is die meer dan 5 jaar hun pensioen naar voren halen, vervolgens in die periode te maken krijgen met een stijgende AOW-leeftijd en met de huidige regelgeving onvoldoende mogelijkheden hebben om het gat te dichten”, zo schrijft de minister in de brief.

Voorbereiding wetsvoorstel opgestart

Hij meldt verder: “Naar aanleiding van uw verzoek ben ik voornemens het veld met spoed om cijfers te vragen, zodat medio januari duidelijk kan zijn om welke groep het hier gaat en welke mogelijkheden zij hebben en op welke manier regelgeving soelaas kan bieden. In de eerstvolgende verzamelwet, Verzamelwet pensioenen 2019, zou deze regelgeving vervolgens opgenomen kunnen worden. De voorbereiding voor dit wetsvoorstel is reeds opgestart. Deze route is daarmee tijdig, temeer aangezien de betreffende groep mensen pas vanaf 2022 te maken krijgt met een hogere AOW-leeftijd dan waarop gerekend is”. De minister geeft aan dat hij geen enkel beletsel ziet voor de Eerste Kamer om de behandeling van de verzamelwet pensioenen 2018 af te ronden.

 

Reageer op dit artikel