nieuws

Kamerlid stelt vragen over armoedeval gepensioneerden door ‘asociale AOW-leeftijdsverhoging’

Pensioen 2010

Kamerlid stelt vragen over armoedeval gepensioneerden door ‘asociale AOW-leeftijdsverhoging’

Kamerlid De Jong (PVV) stelde gisteren Kamervragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Koolmees) omtrent de ‘armoedeval’ door de hogere pensioenleeftijd.

De Jong verwees bij het stellen van zijn vragen naar het rapport van het Centraal Plan Bureau ‘Langer doorwerken, keuzes voor nu en later’ waarin wordt gepleit voor ‘meer oog’ vanuit de overheid voor de gevolgen van ophoging van de AOW-leeftijd.

De Jong vroeg zich onder andere af hoeveel mensen er inmiddels geconfronteerd zijn met een armoedeval door ‘de asociale AOW-leeftijdsverhoging’. “Hoeveel mensen worden hier naar verwachting in de toekomst mee geconfronteerd?”, was zijn vervolgvraag. Daarnaast stelde het Kamerlid zich ook het volgende af: “Hoeveel mensen zijn er sinds 2013 arbeidsongeschikt geraakt, dan wel in de WW of bijstand terechtgekomen vlak voordat deze mensen met AOW en pensioen zijn gegaan?”

Verantwoordelijk

Het Kamerlid ging ook in op het verantwoordelijkheidsgevoel van de minister: “Voelt u zich verantwoordelijk voor het feit dat de huidige groep 50- en 60-plussers geen goede voorbereidingstijd heeft voor een hogere AOW-leeftijd?” De Jong wil dat de AOW-leeftijd wordt verlaagd. “Bent u bereid de AOW-leeftijd te verlagen naar 65 jaar, zodat mensen na een leven lang hard werken weer uitzicht krijgen op een fatsoenlijke oude dag? Zo nee, waarom heeft u zo’n hekel aan hardwerkende Nederlanders die kennelijk op hun knieën naar de eindstreep moeten kruipen?”

Reageer op dit artikel