nieuws

Provisievangende pensioenadviseur moet fee terugbetalen

Pensioen 2480

Een pensioenadviseur van het Oldenzaalse Scholten Pensioen Advies Buro moet een klant de berekende adviesfee terugbetalen omdat hij daarnaast ook provisie heeft ontvangen voor het geadviseerde product. Dat heeft Kifid bij niet-bindend advies bepaald.

Provisievangende pensioenadviseur moet fee terugbetalen

De klant neemt in 2006 pensioenadvies af bij Scholten. Dat gebeurt in drie trajecten: een analyse van de financiële situatie, een persoonlijk gesprek en een aanbeveling. Uiteindelijk wordt een ‘Privé Pensioen van de Zaak’ gesloten bij Zwitserleven. Bovenop de provisie ontvangt de adviseur nog meer beloning: hij stuurt de klant ook facturen voor het advies, van in totaal zo’n € 6.700. Tien jaar later vraagt de nieuwe adviseur van de klant bij Zwitserleven op hoe veel provisie er is betaald op de polis.

Zonder provisie nog meer fee

Er volgt een klacht bij Kifid. Volgens de klant heeft de adviseur afsluitprovisie, bonusprovisie en doorlopende provisie ontvangen, ondanks dat hij stelde dat het om een provisievrij product ging. Dat wordt bevestigd door de verzekeraar. De klant wil daarom betaalde fee én provisie terug. De adviseur werpt daartegen in dat hij naast het regelen van de verzekering ook andere werkzaamheden heeft verricht. Maar bewijzen daarvoor kan hij niet aandragen. Wel zouden de facturen nog hoger zijn uitgevallen als er geen provisie was ontvangen, aldus de adviseur.

Zorgplicht geschonden

Volgens hem is bij het adviestraject gebleken dat de provisie niet uit de verzekering kon worden gehaald. “Aangenomen dat dit juist is, bevreemdt het de commissie dat adviseur op 2 januari 2007 een factuur ter zake advieswerkzaamheden ten bedrage van € 1.165,21 aan consument heeft toegestuurd, terwijl adviseur op dat moment reeds op de hoogte was dat de verschillende provisies niet uit de verzekering ‘gesleuteld’ konden worden”, overweegt Kifid. De adviseur had zijn klant moeten inlichten over de manier waarop hij zou worden beloond. “Daargelaten de vraag of tussen partijen een provisievrij product was overeengekomen, heeft adviseur zijn zorgplicht jegens consument geschonden nu niet is gebleken dat adviseur consument schriftelijk heeft geïnformeerd over de wijze waarop hij zou worden beloond.”

Onzorgvuldig

Bovendien is de adviseur onzorgvuldig geweest door niet alle doorlopen trajecten schriftelijk vast te leggen. Daarnaast vindt de geschillencommissie het vreemd dat de klant voorafgaand of tijdens het tweede en derde adviestraject niet is geïnformeerd over de mogelijke kosten. “De prijsstelling behoort immers tot de essentialia van de dienstverleningsovereenkomst tussen partijen.” De adviseur is dan ook tekortgeschoten in de informatievoorziening aan de klant. Omdat de klant dubbel heeft betaald voor de dienstverlening, moet de adviseur de rechtstreeks in rekening gebrachte kosten terugbetalen, vermeerderd met wettelijke rente. De klant vordert daarnaast € 16.000, zijnde de door de adviseur ontvangen provisie. Maar dat deel van de vordering wordt door Kifid afgewezen.

 

Reageer op dit artikel