nieuws

Kamervragen over tegenstrijdigheden ‘carve-out’ in Pensioenwet

Pensioen 1231

Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Gijs van Dijk (PvdA) willen van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten of hij belemmeringen in de Pensioenwet voor een ‘carve-out’ wil wegnemen. Nu kunnen pensioenfondsen in de problemen komen als zij gepensioneerden overbrengen naar een verzekeraar en die verzekeraar vervolgens een toeslag wil geven aan die gepensioneerden.

Kamervragen over tegenstrijdigheden ‘carve-out’ in Pensioenwet

Bij een carve-out is sprake van overdracht van een deel van de pensioenverplichtingen naar een andere uitvoerder, zoals een verzekeraar. Het gebeurt bijvoorbeeld dat alleen gepensioneerden worden overgedragen. De overige verplichtingen (slapers en actieven) blijven dan achter bij het pensioenfonds.

Knelpunt in de wet

In het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken constateren Herman Kapelle (Aegon) en Wichert Hoekert (Willis Towers Watson) een knelpunt in de wet. De Pensioenwet bepaalt namelijk dat als de nieuwe uitvoerder van de overgenomen pensioenrechten een toeslag verleent aan gepensioneerden, de oude pensioenuitvoerder minstens eenzelfde toeslag moet toepassen op de aanspraken van de achtergebleven slapers. Dat leidt volgens pensioendeskundigen Kapelle en Hoekert tot grote administratieve lasten en uitvoeringsproblemen.

Wanprestatie

Echt problematisch wordt het als het oude pensioenfonds een dekkingsgraad tussen 100% en 110% heeft. Slapers zitten dan bij een pensioenfonds dat op basis van hun dekkingsgraad geen toeslagen mag verlenen. Strikte toepassing van de wet betekent dat als slapers geen toeslag krijgen, gepensioneerden die ook niet mogen ontvangen. “Anders zou het pensioenfonds door de toeslag die de verzekeraar verleent, gedwongen zijn de Pensioenwet te overtreden”, aldus Kapelle en Hoekert in hun artikel. “Anderzijds wordt de verzekeraar bij een overeengekomen vaste toeslag min of meer gedwongen om wanprestatie te plegen jegens de gepensioneerden als hij de toeslag […] achterwege laat omdat het pensioenfonds […] geen toeslag mag verlenen.”

Belemmeringen wegnemen

Omdat Kapelle en Wichert betogen dat een carve-out voor alle groepen voordelig kan uitpakken, stelden Kamerleden Lodders en Van Dijk Kamervragen op. Zij willen van minister Koolmees (Sociale Zaken) weten of hij bekend is met de knelpunten. Ook vragen ze of hij vindt dat een carve-out aantrekkelijk kan zijn voor alle groepen deelnemers. Lodders en Van Dijk verzoeken de minister de wetgeving aan te passen en de belemmeringen weg te nemen. Ook willen de Kamerleden een kader hebben ter beoordeling van evenwichtige belangenbehartiging van groepen pensioendeelnemers.

Reageer op dit artikel