nieuws

Deelnemer wil minder bonussen en meer keuzevrijheid bij pensioenfondsen

Pensioen 1300

Deelnemer wil minder bonussen en meer keuzevrijheid bij pensioenfondsen

1 op de 3 Nederlanders geeft zijn of haar pensioenfonds een onvoldoende. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbedrijf Mercer naar het vertrouwen van pensioenfondsdeelnemers. Met name het gepercipieerde bonusbeleid stuit deelnemers tegen de borst.

Gemiddeld scoorden de pensioenfondsen een 6,1, een lichte stijging ten opzichte van afgelopen jaar, toen ze een 5,9 ontvingen. Het vertrouwen in pensioenfondsen bleef bij 71% van de Nederlanders ongeveer gelijk. Bij 17% daalde het nog wel, terwijl het vertrouwen in 2016 bij 27% daalde, zo blijkt uit het onderzoek dat Mercer uitvoerde onder ruim 700 Nederlanders.

Afkeer van bonussen

De deelnemers zijn op vier deelgebieden gevraagd hoe de pensioenfondsen het vertrouwen kunnen vergroten: communicatie, bestuur, service en beleggingen. Opvallend is dat elk jaar een duidelijke afkeer tegen bonussen in de pensioensector met stip op nummer 1 staat. Daarnaast is de optie “u als klant meer eigen keuze bieden over wat u met uw uitkering kunt doen” gestegen van de 7e naar de 3e plek.

Zelf beter kunnen

Marc Heemskerk, pensioenconsultant bij Mercer: “Er is geen bestuurder die direct van een pensioenfonds een bonus ontvangt, alleen indirect. Het is dus met name de perceptie van de deelnemers dat ze een vette bonus ontvangen. De stijging van de gewenste keuzevrijheid verbaast me niet. Als pensioenen tegenvallen, bijvoorbeeld bij niet indexeren, zijn we al gauw geneigd te denken dat we het zelf beter kunnen dan een bestuur van een pensioenfonds.” Pensioenfondsen moeten volgens Heemskerk aan de bak om het tij wat het vertrouwen betreft te keren. “Kijk naar de Denen, waar deelnemers meer keuzevrijheid hebben en ook tevredener zijn.”

Vergroten keuzemogelijkheden

In het onderzoek is de deelnemers gevraagd wat pensioenfondsen kunnen doen om het vertrouwen te vergroten. De jongste generatie (15-30 jaar) vindt het uitbreiden van de keuzemogelijkheden voor deelnemers het belangrijkste om vertrouwen terug te winnen. Ook zien zij graag een splitsing in de opbouwfase en uitkeringsfase voor jongeren en ouderen.

Verwachte hoogte pensioen

De oudere generatie (66+) vindt het belangrijk dat er meer gecommuniceerd wordt over de verwachte hoogte van het pensioen. “Stop met actief communiceren naar jongeren, tussen 18 en 50 jaar, over de verwachte hoogte van het pensioen. Dit ligt immers nog ver weg en de waarde zegt ze nog niets. Informeer de oudere generatie, vanaf 50 jaar, juist wel over de hoogte van hun pensioen, zodat zij hun koopkracht daarop af kunnen stemmen”, aldus Heemskerk.

Reageer op dit artikel