nieuws

Pensioenfederatie niet eens met Klijnsma’s wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfonden

Pensioen 935

De Pensioenfederatie is het niet eens met het wetsvoorstel fuserende bedrijfspensioenfondsen dat gisteren door demissionair staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer is gestuurd. De Pensioenfederatie constateert dat het wetsvoorstel meer voorwaarden bevat dan de hoofdlijnenbrief uit december 2016. Door de veelheid aan voorwaarden, die aan een tijdelijke fusie worden gesteld, schiet het wetsvoorstel volgens de Pensioenfederatie zijn doel volledig voorbij.

Pensioenfederatie niet eens met Klijnsma’s wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfonden

De Tweede Kamer heeft zich volgens de Pensioenfederatie lange tijd sterk gemaakt voor een ‘lean and mean’ wetsvoorstel dat ziet op het bevorderen van fusies van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Bijna twee jaar na het unaniem aannemen van een motie op dit onderwerp heeft demissionair staatssecretaris Klijnsma gisteren het wetsvoorstel Fuserende Bedrijfstakpensioenfondsen aan de Tweede Kamer gestuurd.

Meer voorwaarden

Volgens de Pensioenfederatie bevat het wetsvoorstel nog meer voorwaarden bevat dan de hoofdlijnenbrief uit december 2016. “Zo worden fusiepartners boven een bepaalde vermogensgrens buiten gesloten, waardoor kleine fondsen niet kunnen fuseren met grote fondsen. De Pensioenfederatie had graag gezien dat er een werkbare oplossing zou komen om dekkingsgraadverschillen bij fusies te kunnen overbruggen en deelnemers te laten profiteren van schaal– en kostenvoordelen. De gekozen uitwerking draagt niet bij aan de doelstelling van het wetsvoorstel”, zo meldt de federatie.

Oproep intrekken wetsvoorstel

Door de veelheid aan voorwaarden die aan tijdelijke fusie worden gesteld, schiet volgens de Pensioenfederatie het wetsvoorstel zijn doel volledig voorbij en meldt verder: “De Raad van State vraagt zich in haar advies terecht af of het voorstel voor de praktijk van grote betekenis zal zijn voor het oplossen van de in de toelichting geschetste schaalproblemen waar verschillende pensioenfondsen mee kampen. Het wetsvoorstel heeft in de praktijk dan ook geen betekenis. De Pensioenfederatie roept het volgend kabinet op om het wetsvoorstel in zijn huidige vorm in te trekken.”

Reageer op dit artikel