nieuws

Ontluikend perspectief voor indexatie pensioenen

Pensioen 1169

Het gaat nog maar om een enkel fonds, maar de aankondiging van bpfBOUW dat er in nabije toekomst weer gedeeltelijk geïndexeerd kan worden, betekent een forse trendbreuk in een tijd waarin tot voor kort vooral werd gesproken over korten. Het pensioenfonds voor de bouwsector uitte bij de presentatie van haar kwartaalcijfers tegelijkertijd haar zorgen over de kabinetsplannen met het pensioenstelsel.

Ontluikend perspectief voor indexatie pensioenen

De financiële positie van de grote pensioenfondsen verbeterde licht in het afgelopen kwartaal. De dekkingsgraad van metaalfonds PME steeg van 100 procent naar 101,6%, zorgfonds PFZW had eind september een dekkingsgraad van 100,1%. ambtenarenfonds ABP haalde 103% en techniekfonds PMT 102%.

Stijgende prijzen

Bij de meeste pensioenfondsen gaat het om een kleine plus, nog onvoldoende om helemaal af te stappen van het scenario waarin gekort moet worden op pensioenen, laat staan dat er sprake van kan zijn van indexatie. “Dat is slechts een dagkoers en het is helaas nog niet genoeg om de pensioenen te laten meegroeien met de stijgende prijzen”, zei directeur Peter Borgdorff van het fonds vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Witte raaf

De witte raaf onder de grote fondsen is bouwfonds bpfBOUW. Dit fonds zag haar dekkingsgraad gestaag verder groeien naar zo’n 117%. “Het perspectief om in de nabije toekomst weer gedeeltelijk te kunnen indexeren, is dichtbij”, meldt het fonds.

Afschaffing doorsneesystematiek

Minder gelukkig is het pensioenfonds voor de bouw, net als de sociale partners in die sector met de wijzigingen in het pensioenstelsel die het nieuwe Kabinet zich heeft voorgenomen. Het fonds zegt sterk te hechten aan de solidariteit tussen generaties en vreest een afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek. Bestuursvoorzitter Mieke van Veldhuizen: Wij zijn bezorgd of deze kenmerken bij doorvoering van alle regeringsvoornemens voldoende overeind blijven”. Ook in een nieuw stelsel moeten wat bpfBOUW betreft lage kosten en uitlegbaarheid naar de deelnemer centraal staan.

Reageer op dit artikel