nieuws

Ondanks succesvol beleggingsjaar pensioenfondsen kans op kortingen aanwezig

Pensioen 1214

Pensioenfondsen scoren goed met beleggingen en hebben een prima beleggingsjaar achter de rug. De actuele beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen blijft echter steken rond de 102%. De dreiging van kortingen op pensioenen is hiermee nog steeds actueel, zo concludeert het FD.

Ondanks succesvol beleggingsjaar pensioenfondsen kans op kortingen aanwezig

Uit het jaarlijkse onderzoek van het FD naar de beleggingsresultaten van de grootste honderd Nederlandse pensioenfondsen, dat is gebaseerd op jaarverslagen, blijkt dat vorig jaar weer een goed beleggingsjaar was voor veel Nederlandse pensioenfondsen. “Zij haalden in 2016 een gemiddeld totaalrendement van 10,2% op hun portefeuille (inclusief derivaten)”, zo meldt het FD. Wat betreft de actuele stand van zaken is de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is, na een daling in augustus, in de maand september gestegen naar 108%.

Kans op kortingen aanwezig

Het pensioenfonds van Holland Casino, dat in 2017 is overgegaan naar algemeen pensioenfonds Stap, behaalde afgelopen jaar met een rendement van 16,3% het beste beleggingsresultaat. “De pensioenfondsen van de Nederlandse Groothandel en Atos haalden het minste rendement, al was dat nog steeds 5,9%. In tegenstelling tot 2015 was er vorig jaar geen enkel pensioenfonds met een negatief rendement.” Ondanks het goede beleggingsjaar zijn de dekkingsgraden van pensioenfondsen volgens de krant door de bank genomen nauwelijks van hun plaats gekomen, ook niet bij de fondsen met de beste resultaten. “Gemiddeld bleef de actuele dekkingsgraad van pensioenfondsen hangen rond 102%. Dat wil zeggen dat de rendementen de stijging van de contante waarde van de verplichtingen – circa 9% als gevolg van de daling van de rente – maar net konden bijbenen.” Hierdoor is de kans op kortingen op pensioenen bij de fondsen nog steeds aanwezig

Waarschuwing DNB

Het illustreert volgens het FD de waarschuwing van De Nederlandsche Bank (DNB) eerder dit jaar: “beleggingsrendementen helpen tot nog toe niet om de dekkingsgraden van de pensioenfondsen te verbeteren. En dat terwijl de pensioenfondsen in hun herstelplannen bijna volledig op rendement leunen — in plaats van kortingen of premieverhogingen — om binnen tien jaar terug te komen op de vereiste dekkingsgraad van rond de 125%. ‘Op zich staat de wet dit toe, maar pensioenfondsen nemen hiermee wel een risico’, aldus DNB-directeur Frank Elderson destijds.”

Topscoorders

Het pensioenfonds Detailhandel (met meer dan 250.000 actieve deelnemers) staat volgens het FD al jaren boven in de lijst met de hoogste vijfjaarsrendementen. “In de afgelopen vijf jaar was dit gemiddeld 12% per jaar. Twee jaar geleden lag dit vijfjaarsgemiddelde zelfs op 14,6%. Ondanks deze hoge gemiddelden daalde de dekkingsgraad tussen eind 2014 en eind 2016 fors van 116,2% naar 106,7%. Holland Casino had eind 2016 een dekkingsgraad van 103,3%, een stijging van 3,7 procentpunt ten opzichte van eind 2015. Afgelopen vijf jaar had het fonds een gemiddeld jaarrendement van 12%, de dekkingsgraad steeg met 5,3 procentpunt over de hele periode.” Een ander fonds dat goed scoort is het pensioenfonds Particuliere Beveiliging. Bij dit fonds was het rendement van 14,8% in 2016 bovengemiddeld, maar daalde de dekkingsgraad van 100,9% naar 99,8%.

Dubbelcijferige rendementen

Ook in de top van grootste pensioenfondsen zijn volgens de krant dubbelcijferige rendementen geboekt in 2016, maar lieten de dekkingsgraden aan het eind van het jaar nauwelijks beweging zien. “De beleggers van Pensioenfonds Zorg en Welzijn haalden een plus van 12%, maar de dekkingsgraad steeg slechts met 0,3 procentpunt naar 95,3% per einde 2016. De metaalfondsen PME en PMT lieten een vergelijkbaar resultaat zien. Ambtenarenfonds ABP boekte een plus van 9,5%, terwijl de dekkingsgraad daalde met een half procentpunt naar 96,7%.”

 

Reageer op dit artikel