nieuws

Netspar: ‘Nabestaandenpensioen schiet nu vaak tekort’

Pensioen 965

Nederlanders zijn lang niet altijd verzekerd van een goed nabestaandenpensioen. Dit concludeert pensioendenktank Netspar in haar meest recente Netspar Brief. De denktank oppert een standaarddekking op basis van een percentage van het laatstverdiende salaris.

Netspar: ‘Nabestaandenpensioen schiet nu vaak tekort’

 

Netspar constateert dat er de afgelopen jaren een versobering van het nabestaandenpensioen vanuit de overheid heeft plaatsgevonden, die slechts beperkt en bovendien op heel verschillende manieren is opgevangen in pensioenregelingen. “Dat leidt ertoe dat voor veel mensen het nabestaandenpensioen onduidelijk is en geen zekerheid biedt. Met name het overlijden van een partner (of ouder) vóór de pensioendatum kan onverwachts leiden tot een enorme inkomensterugval, zeker voor mensen met lage inkomens.”

Woud aan regelingen

Door versobering van de Algemene Nabestaandenwet (Anw) hebben volgens de denktank nog maar weinig mensen recht op een Anw-uitkering na overlijden van de partner. “Tegelijkertijd is een woud aan regelingen ontstaan dat voor deelnemers ondoorzichtig is, terwijl sluipenderwijs een steeds groter deel van het risico op hun eigen bord kwam te liggen.”

Wisselen van baan

Netspar stelt dat er veel momenten zijn waarop de persoonlijke situatie van mensen verandert, met gevolgen voor het nabestaandenpensioen. De denktank noemt het wisselen van baan, tijdelijk zelfstandig werken, echtscheiding of ongeregistreerd samenwonen als veelvoorkomende ontwikkelingen die financiële risico’s met zich mee brengen waar mensen zich vaak niet van bewust zijn.

Radicalere keuzes

“Volgens het regeerakkoord moet het nieuwe stelsel een adequate dekking voor nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen bevatten, zodat het de arbeidsmobiliteit niet belemmert”, constateert Netspar. “Dit vraagt om radicalere keuzes door wetgever en sociale partners. Allereerst moet duidelijk zijn of een pensioenregeling een nabestaandenpensioen biedt en zou er drempelvrije toegang moeten zijn tot (vrijwillige) alternatieven.”

Aanpassing van de wet

Om het probleem van overlijden vóór pensioendatum op te vangen, kan volgens de denktank een aanpassing van de wet uitkomst bieden. Eentje “die zorgt voor een standaarddekking van een percentage van het laatstverdiende salaris en die een complete dekking biedt, ook in situaties van WW, ziekte, of arbeidsongeschiktheid. Daarnaast zou een opbouw van nabestaandenpensioen over het gehele salaris moeten komen, in plaats van alleen over het deel boven het AOW-bedrag.”

Reageer op dit artikel