nieuws

Klijnsma: ‘Shoprecht maakt speelveld gelijker’

Pensioen 1017

Een shoprecht nettopensioen bij pensioenfondsen maakt het pensioenspeelveld meer gelijk, in het belang van de pensioengerechtigde, en zonder consequenties voor de solidariteit. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma naar aanleiding van een schriftelijk overleg over wetswijzigingen die nodig zijn om het shoprecht te introduceren.

Klijnsma: ‘Shoprecht maakt speelveld gelijker’

Het shoprecht nettopensioen betekent dat deelnemers het recht krijgen om een bij een pensioenfonds opgebouwd nettopensioen over te dragen naar een andere pensioenuitvoerder. Voor bij een verzekeraar opgebouwd pensioen bestond dit al. In het schriftelijk overleg vroegen leden van de fractie van het CDA zich af hoe het shoprecht zich verhoudt tot de bestaande taakafbakening en marktordening.

Eerlijker speelveld

Klijnsma zegt dat een eerlijk speelveld een belangrijke doelstelling is en dat die verder wordt versterkt door de introductie van dit shoprecht. “Hierdoor krijgen deelnemers aan een dergelijke regeling immers een keuzemogelijkheid om de uitkeringsfase te laten uitvoeren door het pensioenfonds waar het nettopensioen is opgebouwd of door een andere pensioenuitvoerder, zoals een verzekeraar.”

Toekomstdiscussie

Over mogelijke selectie-effecten en preluderend op de toekomstdiscussie (een mogelijke afschaffing van de doorsneesystematiek en migratie naar een nieuw type pensioencontract) zegt Klijnsma het volgende: “Een belangrijke rechtvaardiging voor de verplichtstelling is dat werkgevers en deelnemers met ‘goede’ risico’s zich niet kunnen onttrekken aan deelneming aan de basispensioenregeling in een pensioenfonds, waarmee wordt voorkomen dat de kosten van de pensioenregeling onaanvaardbaar hoog worden voor degenen met ‘slechte’ risico’s. Het voorkomen van deze selectie-effecten speelt bij een nettopensioenregeling echter geen rol, omdat deelname aan deze aanvullende regeling altijd vrijwillig is. Anders dan bij de huidige basispensioenregelingen, heeft ‘shoppen’ in de context van nettopensioenregelingen géén gevolgen voor de organisatie van solidariteit en collectiviteit binnen een pensioenfonds. Het nettopensioen is immers een vrijwillig onderdeel, waar bovendien aanvullende eisen gelden rond fiscale hygiëne.”

Niet vooruitlopen

Al met al maakt het shoprecht het speelveld meer gelijk, in het belang van de pensioengerechtigde, en zonder consequenties voor de solidariteit, concludeert Klijnsma. “Introductie van shoprecht bij pensioenfondsen voor nettopensioen past dus bij de huidige doelstellingen van de taakafbakening en loopt inhoudelijk niet vooruit op een bredere discussie over dit onderwerp in het kader van de vernieuwing van het pensioenstelsel. Voor een bij een verzekeraar opgebouwd pensioen bestaat dit shoprecht nu al. Door dit shoprecht ook bij pensioenfondsen te introduceren, wordt aan deelnemers die zich met de inkoop van een nettopensioen bij een pensioenfonds onvoldoende bediend voelen, een oplossing geboden.”

Reageer op dit artikel