nieuws

Jos Baeten: ‘We moeten voorbereid zijn op spróngen in de levensverwachting’

Pensioen 2155

Dat de levensverwachting oploopt is wel duidelijk en daar houden verzekeraars ook rekening mee, maar is het stelsel ook bestand tegen grotere sprongen? “Dat is de next level”, zei Jos Baeten, CEO van ASR vanochtend tijdens een gesprek tussen het Verbond van Verzekeraars en vertegenwoordigers van financiële media.

Jos Baeten: ‘We moeten voorbereid zijn op spróngen in de levensverwachting’

Het gesprek was ingepland naar aanleiding van het Regeerakkoord en de installatie van het nieuwe kabinet. Van Verbondszijde schoven aan: directeur Richard Weurding, Verbondsvoorzitter David Knibbe (Nationale-Nederlanden) en Verbondslid Jos Baeten (ASR). Pensioen was het belangrijkste onderwerp van de bijeenkomst, en beslaat zoals Knibbe verheugd meldde maar liefst 1,5 pagina in het 70 pagina’s tellende Regeerakkoord.

Enorme sprong

Baeten haakte in op de vraag wat de ‘next level’ in de discussie over het Nederlandse pensioenstelsel wordt. “Er zou best een enorme sprong in de levensverwachting kunnen komen”, voorspelde hij. “Dat we ineens van 85 naar 90 of 95 gaan. Dat heeft te maken met doorbraken in de medische wereld. Stel je voor dat iets als prostaatkanker ineens niet meer voorkomt. Of een andere ziekte. Hoe zorgen we dat ons stelsel voorbereid is op dergelijke schokken in het langlevenrisico? Misschien moeten we dan wel tot ons tachtigste werken of nog meer variatie in het uitkeringsschema toepassen.”

Volgens Baeten zijn dergelijke sprongen nu nog niet ingeprijsd. “Maar als je dat gaat vertalen in je verplichtingen, dat wordt onbetaalbaar.” Over de toekomst van verzekerde regelingen zei David Knibbe: “Een hard verzekerde regeling is duur en veel werkgevers kiezen daar nu al niet meer voor.” Of meer verzekeraars het voorbeeld van Achmea zullen volgen en de verzekerde regeling helemaal niet meer aan zullen bieden kon hij niet zeggen. “Daar gaat het Verbond niet over. Maar de vraag is ook niet zozeer of verzekeraars het nog aanbieden, maar of werkgevers het nog zullen betalen.”

Buffer om verplichtstelling te verdedigen

Als bekend is het Verbond blij met de afschaffing van de doorsneepremie zoals verwoord in het Regeerakkoord. Minder blij toonde David Knibbe zich met de collectieve buffers die daarbij worden voorgesteld. “Die creëren enorm veel intransparantie voor de deelnemer. Voor wie zijn ze? Wanneer is sprake van een tegenvaller? Wat gebeurt er als iemand tussentijds naar een andere sector overstapt met een minder riante buffer?” Knibbe liet zich ontvallen dat hij niet wil dat de situatie ontstaat dat de buffers gebruikt zullen worden als wapen om de verplichte aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen te verdedigen. “We moeten niet de kant op dat er straks gezegd wordt: we hebben de verplichtstelling nodig om de buffers goed te kunnen toepassen.” Maar Knibbe wilde ook niet de indruk wekken dat verzekeraars tegen buffers zijn omdat hen dat zelf niet zo goed uitkomt. “We zitten in de discussie om te zorgen voor een pensioenstelsel dat goed is voor Nederland, niet perse een stelsel dat goed is voor verzekeraars. De buffers vinden we niet transparant en niet goed voor de deelnemers. De verplichtstelling is nu echt niet het belangrijkste vraagstuk.”

Op de vraag hoeveel kabinetten er nog overheen zullen gaan voordat ondernemers of deelnemers zelf hun uitvoerder mogen kiezen zei Jos Baeten praktisch: “Dat ligt eraan hoe lang ze zitten.”

Sociale partners

Voorlopig volgt het Verbond de discussie in de SER op de voet. “De bal ligt nu bij de sociale partners en we zijn optimistisch dat er nu echt iets gaat gebeuren.” Het Verbond zit in de SER-pensioencommissie en heeft als lid van VNO-NCW een plaatsje aan de werkgeverskant van de tafel.

Reageer op dit artikel