nieuws

Dreiging kortingen bij twee derde van de pensioenen

Pensioen 972

Door de stijging van de dekkingsgraden lijkt de dreiging af te nemen voor het aantal pensioenfondsen waarbij mogelijk gekort moet worden. Het gevaar is echter niet geweken, vooral de grote pensioenfondsen kampen nog met onderdekking waardoor het risico op kortingen bij ongeveer twee derde van de Nederlandse pensioenen nog steeds groot is, zo blijkt uit de cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) over het derde kwartaal.

Dreiging kortingen bij twee derde van de pensioenen

Volgens DNB had eind september nog 29% van de pensioenfondsen een dekkingsgraad van minder dan 104,2% wat neerkomt op het minimaal vereiste. Aan het eind van het derde kwartaal voldeden 63 pensioenfondsen niet aan deze eis. Dat is zo’n 29% van alle pensioenfondsen. Bij deze pensioenfondsen waren 3,7 miljoen actieve en 2,1 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten. Dat is zo’n 68% respectievelijk 65% van alle actieve en pensioengerechtigde deelnemers.

Positie pensioenfondsen

In het derde kwartaal is de financiële positie van pensioenfondsen verbeterd: de waarde van de pensioenverplichtingen nam af, terwijl die van de beschikbare middelen toenam. De waarde van de pensioenverplichtingen is aan het eind van het derde kwartaal uitgekomen op €1.204 miljard. Een kwartaal tevoren beliep deze waarde €1.208 miljard. De rentetermijnstructuur, waarmee de waarde van de pensioenverplichtingen berekend moet worden, is in het derde kwartaal licht gestegen, waardoor de waarde van de verplichtingen iets is afgenomen. De omvang van de beschikbare middelen bedroeg per ultimo derde kwartaal €1.304 miljard. De beschikbare middelen zijn in het derde kwartaal met bijna €18 miljard toegenomen.

De beslissende dag

Op de laatste dag van het jaar kijkt DNB naar de beleidsdekkingsgraad en beslist welke fondsen wel of niet moeten korten. Hierbij wordt gekeken naar het gemiddelde van de gewone dekkingsgraden dat is gebaseerd op de actuele marktinformatie over de laatste 12 maanden. Pensioenfondsen die op 31 december vijf jaar achter elkaar een beleidsdekkingsgraad hebben van minder dan 104,2% moeten dan korten. Wanneer de dekkingsgraad op oudejaarsdag boven de minimale grens staat, is het gevaar op de korting voor de komende vijf jaar geweken.

Reageer op dit artikel