nieuws

Akkermans stopt met pensioenadvies

Pensioen 2284

Akkermans & Partners stopt het verlenen van pensioenadvies. De adviesactiviteiten onder leiding van Theo Gommer, gaan zelfstandig verder als &Gommer Pensions Group. Ook de Visitatie Commissie Pensioenfondsen maakt deel uit van de activiteiten die overgaan naar het nieuwe adviesbedrijf.

Akkermans stopt met pensioenadvies

Akkermans & Partners wijst in een verklaring voor de zet op de strikte eisen die de Autoriteit Financiële Markten heeft gesteld aan de juiste en juridische scheiding tussen wél en niet Wft-activiteiten. Ronald Akkermans: “Gezien de eisen van de AFM, maar ook de doorontwikkeling van de adviestak enerzijds en onze activiteiten op het gebied van Pensioen, Financiële Planning en Wft (Software, Opleidingen, Memberships/Netwerken en detachering) anderzijds, is dit het juiste moment voor de afsplitsing.” Akkermans stelt dat de samenwerking met Gommer ook na 25 jaar blijft bestaan.

Pijn in het hart

Theo Gommer (foto) stelt met pijn in het hart met ook met ambitie richting de nieuwe pensioenwereld volledig op eigen benen te gaan staan.“In 2001 ben ik al gestart met Gommer & Partners Pensioen Advocaten, nu deze stap na 25 jaar is een mooi moment voor de volgende fase.”

Reageer op dit artikel