nieuws

Klijnsma: ‘Oplossing voor werknemers in zware beroepen moet niet gezocht worden in een definitie’

Pensioen 1554

Door verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 68 jaar komen oudere werknemers die zware beroepen uitoefenen steeds vaker in de problemen doordat ze voortijdig fysiek op zijn. Kamerlid Voortman (GroenLinks) diende eind vorig jaar een motie in om onder andere de regering te verzoeken in overleg met sociale partners een voorstel te doen betreffende een definitie van zware beroepen. De achterliggende gedachte hierbij was dat de regering vervolgens naar een oplossing toe kan werken. De oplossing voor deze werknemers moet volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma echter niet gezocht worden in een definitie, zo werd gisteren bekend.

Klijnsma: ‘Oplossing voor werknemers in zware beroepen moet niet gezocht worden in een definitie’

De verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar heeft ertoe geleid dat steeds meer oudere werknemers in zware beroepen de laatste jaren voor hun pensioen een arbeidsongeschiktheidsuitkering nodig hebben, verschillende organisaties hebben al aan de bel getrokken en vragen aandacht voor het probleem.

Ei van Columbus niet ontdekt

Klijnsma geeft aan dat voor uitvoering van de motie er overleg heeft plaatsgevonden met sociale partners. “Hierbij is wat betreft een definitie van “zware beroepen” niet het ei van Columbus ontdekt. De oplossing voor werknemers in (fysiek) zware beroepen moet niet gezocht worden in een definitie, want deze kan niet goed worden afgebakend en is daardoor onbeheersbaar en lastig uitvoerbaar.” De inhoud van werk kan in de loop der tijd ook veranderen meldt Klijnsma. “Sociale partners zijn aan zet als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen hier op decentraal niveau gerichte afspraken over maken, bijvoorbeeld over preventie en tijdige om- en bijscholing. De overheid kan hierbij faciliteren en stimuleren, want duidelijk is dat specifieke groepen moeten worden ondersteund.”

Reageer op dit artikel