nieuws

Kabinet schuift pensioenhervorming waarschijnlijk op de lange baan

Pensioen 1785

Het kabinet schuift meest waarschijnlijk besluiten over de pensioenhervorming door. Het FD meldt vanochtend dat sociale partners van het nieuwe kabinet extra tijd krijgen om met eigen voorstellen te komen voor de hervorming van het pensioenbestel. Het zal mogelijk nog maanden duren.

Kabinet schuift pensioenhervorming waarschijnlijk op de lange baan

De krant baseert zich op geluiden die te horen zijn in de kringen rond de formatiegesprekken tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Voor de verkiezing, zo schrijft het FD, koerste politiek Den Haag nog op een spoedig ingrijpen in het stelsel omdat zonder de hervorming of verbetering van de dekkingsgraden forse kortingen op de pensioen van miljoenen Nederlanders in 2020 en 2021 onvermijdelijk zijn. “Ook twijfelen partijen aan de houdbaarheid van het huidige pensioenstelsel op langere termijn. Dat staat onder druk van de vergrijzing en snelle opkomst van zzp’ers, die zelf verantwoordelijk zijn voor hun pensioenopbouw en niet verplicht sparen. Eerder deze maand klapten de onderhandelingen tussen de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad (SER) over de hervorming van de arbeidsmarkt. Maar op het pensioendossier praten werkgevers en werknemers nog wel door.”

Sociale partners

Werkgevers en werknemers komen er niet uit. Hierdoor werd er rekening mee gehouden dat partijen in het regeerakkoord de hervormingen naar zich toe zouden trekken, maar dit blijkt niet te gebeuren. “De hervorming van het pensioenstelsel is echt aan de sociale partners’, zegt een bron dicht bij de onderhandelingen.” De sociale partners staan volgens het FD in nauw contact met de formerende partijen over dit onderwerp. “Aan de formatietafel hopen de partijen op hun beurt dat de eigen voorstellen over de arbeidsmarkt werkgevers en werknemersorganisaties overhalen om ‘te gaan buigen in plaats van met de ruggen naar elkaar te staan’.”

Eerdere aansporingen

Eerder spoorde het Verbond van Verzekeraars al aan om tot hervormingen te komen. Het nieuw te vormen kabinet moet de patstelling die is ontstaan over de toekomst van het pensioenstelsel volgens het Verbond doorbreken. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars gaf zijn visie hierop weer en kwam met twee uitgangspunten die volgens hem gelijk kunnen worden ingevoerd: de invoering van het persoonlijke pensioen met risicodeling en de afschaffing van de doorsneepremie-systematiek.

Tuur Elzinga, bestuurder en AOW- en pensioenexpert bij de FNV staat kritisch tegenover dit voorstel en is van mening dat Weurdings’s voorstellen in essentie neerkomen op het “keihard doorknippen van de solidariteit tussen pech- en geluksgeneraties”.

Toekomstbestendig

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) blijft de hervormingen aansporen. 22 pensioenfondsen zijn volgende de DNB verhoogd kwetsbaar en de DNB twijfelt of deze fondsen toekomstbestendig zijn. Uit de cijfers van DNB komt ook naar voren dat de consolidatie in de pensioensector zich nog steeds doorzet. Waren er in 1997 nog meer dan 1.000 pensioenfondsen, in 2007, tien jaar later, was dat aantal gedaald naar 713. Inmiddels, weer bijna tien jaar later, zijn er nog 268 pensioenfondsen over. Ook de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen zijn het afgelopen jaar flink opgelopen.

Reageer op dit artikel