nieuws

Beheerkosten pensioenfondsen mondjesmaat omlaag

Pensioen 1291

Pensioenfondsen hebben de beheerkosten vorig jaar maar mondjesmaat kunnen verlagen. Dat concludeert The Pension Rating Agency (TPRA), een initiatief van MoneyView. De gemiddelde pensioendeelnemer is 13 cent minder gaan betalen.

Beheerkosten pensioenfondsen mondjesmaat omlaag

TPRA publiceert jaarlijks een kostenmonitor, gebaseerd op de jaarverslagen van 213 pensioenfondsen. Door wetswijzigingen zijn de kosten bij pensioenfondsen in 2015 met 5,5% gestegen. Vorig jaar ontbraken zulke kostenverhogende maatregelen en leek er ruimte voor verlaging. Maar dat is er niet van gekomen, aldus TPRA. “Ook hebben veel fondsen in 2016 de aanbeveling opgepakt de algemene kosten door te belasten naar vermogensbeheerkosten. In werkelijkheid zijn de kostenverschillen met 2015 dus nog kleiner.”

Lage kosten bij ABP en Zorg & Welzijn

Onderling zijn er grote verschillen. De 93 fondsen die er wel in slaagden de beheerkosten terug te dringen, boekten gemiddeld 11% kostenverlaging. Daartegenover staan 99 fondsen met gemiddeld 17% hogere kosten. Uit de top 5 van grootste pensioenfondsen zitten alleen ABP en Zorg & Welzijn bij de tien fondsen met de laagste kosten. Zij hebben de kosten vorig jaar verlaagd. Metalektro, Metaal & Techniek en Bouw hebben kostenniveaus die de 50% tot 100% hoger zijn dan bij Zorg & Welzijn.

Hoge beheerkosten bij fonds AFM

Het kleine fonds TDV staat in de top 10 van fondsen met de laagste beheerkosten. Volgens TPRA komt dat door de overstap naar een nieuw administratiepakket. “TDV is door deze strategische keuze een goed voorbeeld van een klein fonds dat zijn toekomst veilig weet te stellen.” Het pensioenfonds van de AFM staat in de top 10 van hoogste beheerkosten. Daar speelt de introductie van een nieuwe pensioenregeling een rol, net als het eveneens ‘dure’ BSG. Bij de fondsen Invista, Archimedes en Ecolab zijn de kosten hoog doordat het deelnemersaantal terugloopt.

Philips krijgt een pluim: daar zijn de kosten met € 75 per deelnemer gedaald (-44%) door uitvoering bij PGGM onder te brengen. “Ook Astellas, Kas Bank en Witteveen Bos boekten een forse besparing in de pensioenbeheerkosten, omdat de incidentele kosten van een overstap naar een andere uitvoerder of een andere regeling in het voorgaande jaar kwamen te vervallen.”

Vermogensbeheer

De vermogensbeheerkosten waren gemiddeld 0,55%. Dat is 0,02 procentpunt lager dan in 2015. De beheerkosten varieerden van 0,06% van het gemiddeld belegd vermogen tot 1,69% (bij Mars). “Stijgingen en dalingen liepen uiteen van respectievelijk -25 tot +17 basispunten. De belangrijkste oorzaken van de besparingen zijn een versimpeling van de beleggingsportefeuille, een overstap van actief naar passief beheer, het afstoten van alternatieve beleggingen en het verkleinen van mandaten.”

Het pensioenfonds van Delta Lloyd heeft relatief lage kosten dankzij passief vermogensbeheer en presteerde 1,5% beter dan de markt. “In de top 10 fondsen met de laagste vermogensbeheerkosten boeken zeven van de tien fondsen een outperformance. Bij de top-10 fondsen met de hoogste vermogensbeheerkosten is de outperformance slechts bij vier fondsen positief. Actief beheer heeft daarmee ook in 2016 niet tot systematische outperformance geleid.”

Reageer op dit artikel