nieuws

DNB: ’22 pensioenfondsen verhoogd kwetsbaar’

Pensioen 2537

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft 22 pensioenfondsen op de korrel die “verhoogd kwetsbaar” zijn. DNB meldt dit in haar jaarlijkse overzicht van de stand van zaken in de pensioensector. Het aantal reguliere pensioenfondsen neemt nog altijd sterk af, het aandeel van algemene pensioenfondsen neemt toe.

DNB: ’22 pensioenfondsen verhoogd kwetsbaar’

DNB heeft 22 fondsen geïdentificeerd waarbij twijfels bestaan over de toekomstbestendigheid. Dit zijn niet per definitie kleine pensioenfondsen, al hangen de indicatoren voor kwetsbaarheid volgens de toezichthouder wel vaker samen met omvang. DNB wijst daarbij op de kosten per deelnemer of de mogelijkheid om geschikte bestuurders te vinden. De toezichthouder heeft de verhoogd kwetsbare pensioenfondsen verzocht een toekomstplan op te stellen waarin ze aangeven of, en zo ja hoe, ze hun kwetsbaarheden tegen kunnen gaan, dan wel hoe ze hun activiteiten beheerst af gaan wikkelen.

Consolidatie zet door

Uit de cijfers van DNB komt ook naar voren dat de consolidatie in de pensioensector zich nog steeds doorzet. Waren er in 1997 nog meer dan 1.000 pensioenfondsen, in 2007, tien jaar later, was dat aantal gedaald naar 713. Inmiddels, weer bijna tien jaar later, zijn er nog 268 pensioenfondsen over.

Vooral bij ondernemingspensioenfondsen

De daling doet zich voornamelijk voor bij de ondernemingspensioenfondsen. Van de 605 ondernemingspensioenfondsen die eind 2007 bestonden zijn er per 30 juni 2017 nog 192 over, een daling van zo’n 70%. Het aantal bedrijfstakpensioenfondsen is in deze periode teruggelopen van 96 eind 2007 naar 59 nu, een daling van ongeveer 40%.

Besluit tot liquidatie

Naar verwachting zal de concentratie van de pensioensector doorgaan: 45 pensioenfondsen hebben een besluit tot liquidatie genomen en dat bij DNB gemeld. De toezichthouder noemt daar (een combinatie van) factoren als stijgende kosten van de pensioenuitvoering, toenemende wettelijke eisen en moeite om geschikte bestuurders als motivatie bij de fondsen om te stoppen.

Stijgend aandeel APF

Pensioenfondsen die niet zelfstandig willen doorgaan, kunnen kiezen de opgebouwde bezittingen en verplichtingen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder of te fuseren met een ander pensioenfonds. Met name verzekeraars, bedrijfstakpensioenfondsen en algemene pensioenfondsen (APF) hebben in 2016-2017 aanspraken overgenomen van verdwijnende pensioenfondsen. In de jaren daarvoor, toen er nog geen algemene pensioenfondsen waren, vonden waardeoverdrachten door liquiderende en fuserende pensioenfondsen vooral plaats naar verzekeraars en bedrijfstakpensioenfondsen.

Waardeoverdracht naar buitenland

De waardeoverdrachten in de laatste twee jaar naar buitenlandse pensioeninstellingen betreffen een beperkt aantal gevallen van multinationals die hun pensioenregelingen uit verschillende lidstaten bij elkaar wilden brengen in één pensioeninstelling. Dergelijke waardeoverdrachten betreffen gemiddeld grotere pensioenen en hebben waarschijnlijk een meer incidenteel karakter.

Single-client kringen

Ten aanzien van de overdrachten naar algemene pensioenfondsen valt op dat tot nu toe vrijwel alle overdrachten naar ‘single-client’ kringen gaan. Ondernemingspensioenfondsen en premiepensioeninstellingen ontvangen maar een klein deel van de overdrachten van pensioenfondsen.

Reageer op dit artikel