nieuws

TPRA publiceert ranglijst met goede en uitgeklede pensioenregelingen

Pensioen 6166

The Pension Rating Agency (TPRA) publiceert vandaag een ranglijst van pensioenregelingen. TPRA is hiermee naar eigen zeggen de eerste die de mogelijkheid biedt om de kwaliteit van een pensioenregeling in één oogopslag te beoordelen. 199 pensioenregelingen zijn tegen elkaar afgezet en gewaardeerd op 55 criteria. Unigarant, een ANWB-verzekeringsdochter, scoorde het beste. APG komt op de tweede plaats.

TPRA publiceert ranglijst met goede en uitgeklede pensioenregelingen

De lijst is samengesteld om het bewustzijn van consumenten te vergroten, zegt analist Michaël Deinema van TPRA. “Voor veel consumenten zijn pensioenregelingen en de kwaliteit van deze regelingen een complex thema. Voor een leek is de materie vaak erg ingewikkeld. De regelingen zijn bijna niet te vergelijken als je er geen uitgebreid onderzoek naar doet. Wij vonden het tijd voor een kwaliteitskeurmerk en hebben daarom deze lijst samengesteld.”

Criteria

TPRA stelde 55 criteria op en concentreerde zich op zeven hoofdrubrieken die samen de kwaliteit van de pensioenregeling bepalen. Hieronder vallen ouderdoms-, partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen, flexibiliteit, vrijwillige aanvullingen en indexaties. Bij de rating zijn niet de prestaties van de pensioenfondsen zelf beoordeeld. De onderzoekers hebben gekeken naar de inhoud van de pensioenregelingen en, zoals ze zelf schrijven, “de belofte die aan pensioendeelnemers is gedaan met betrekking tot de inhoud en omvang van hun pensioen”. Uitgesloten van een oordeel in dit onderzoek zijn de volledige beschikbare premieregelingen en zogenaamde ‘vaste bedragen’-regelingen, evenals gesloten regelingen en overgangsregelingen.

Data

De data die zij daarvoor gebruikten bestaan grotendeels uit de jaarverslagen van pensioenfondsen. “Daarbij keken we bijvoorbeeld naar informatie over beleggingen, de kosten, de deelnemers, de dekkingsgraden en de uitbestedingspartners. Die gegevens hebben we allemaal in een database gestopt. Voor de regelingen hebben we alle reglementen doorgekeken en de aanvullende documenten over indexaties. Dat waren allemaal bronnen die door de pensioenfondsen zelf zijn gepubliceerd”, zegt Deinema. De hoogst scorende 5% is in de groep met 5 diamanten geplaatst, de volgende 5% in de categorie van 4,5 diamant en zo gaat het verder. Bij een rating van 3 diamanten wordt de regeling als ‘marktconform’ gezien. De pensioenregelingen die laag scoorden ontvingen slechts 1 diamant.

ANWB nummer 1

ANWB (Unigarant) staat nummer 1, gevolgd door APG (2) en Blue Sky Group (3). De Nederlandsche Bank (DNB) staat op de 5e plek en scoorde ook 5 diamanten. ABP en APF ontvingen 4,5 diamant. Achmea en De Autoriteit Financiële Markten (AFM) behaalden 3,5 diamant. Het voormalige Delta Lloyd kreeg 3 diamanten. Van Lanschot moet het doen met 2,5 diamant. Pensioenregelingen van de zorgverzekeraars komen er goed van af en scoren allen meer dan 3,5 diamant. Beroepsgroepen zoals kappers en medewerkers van de binnenvaart moeten het met één diamantje doen.

Grootste uitdaging

De grootste uitdaging om tot een vergelijkingsmodel te komen, was volgens Deinema het vaststellen van de afwegingen. “Hoe bepaal je nou wat precies belangrijk is? Dat was de grote vraag voor ons. We hebben veel professionals om ons heen om feedback gevraagd. Denk aan vakorganisaties en vakbonden, maar we hebben bijvoorbeeld ook wetenschappers benaderd. De grootste uitdaging was het opbouwen van het berekenmodel en sommige aspecten van de pensioenregelingen vergden heel veel onderzoekswerk.”

Volgens Deinema loopt het storm bij de aanvragen voor de ratinglijst. De TPRA Rating Regelingen 2017 kan gratis worden aangevraagd via de website van TPRA.

Lees ook wat pensioenexperts Theo Gommer (Akkermans & Partners), Ed Beekhuizen (Mercer) en Elmer van de Fliert (Willis Towers Watson) vinden van de TPRA rating.

Reageer op dit artikel