nieuws

Nibud: ‘Gepensioneerden leveren in’

Pensioen 1380

Nibud: ‘Gepensioneerden leveren in’

Voor ouderen met een hoger aanvullend pensioen daalt de koopkracht doordat de pensioenen gemiddeld genomen niet geïndexeerd wordt. Dit kan gaan om een koopkrachtdaling van ruim 50 euro per maand. Dit blijkt uit de laatste koopkrachtberekeningen van het Nibud. Ook voor vroeg gepensioneerden daalt de koopkracht. Zij profiteren niet van hogere heffingskortingen waar AOW’ers wel van profiteren en gaan er gemiddeld twee tientjes per maand op achteruit.

De eerste loonstrookjes van dit jaar geven niet hetzelfde beeld als de koopkrachtplaatjes. Door de inflatie en verhoogde zorgpremie is de koopkrachtstijging fors lager dan de gemiddelde bruto loonstijging van 1,7%. Midden- en hogere inkomens (vanaf ongeveer 35.000 euro per jaar) gaan er daardoor niet of nauwelijks op vooruit.

De verhoging van de zorg- en huurtoeslag, het verhoogde kindgebonden budget en de verhoogde algemene heffingskorting zorgen ervoor dat de lagere inkomens (tot 35.000 euro per jaar) in 2017 maandelijks tussen de +4 en +27 euro (0,2 en 1,3%) meer te besteden hebben.

Reageer op dit artikel