nieuws

Verbond: ‘Groen licht voor nieuw pensioenstelsel’

Pensioen 1205

Verbond: ‘Groen licht voor nieuw pensioenstelsel’

De invoering van een pensioenstelsel gebaseerd op persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling is praktisch uitvoerbaar. Dit blijkt volgens het Verbond van Verzekeraars uit de praktijktoets voor twee nieuwe typen pensioencontracten van de Pensioenfederatie.Een persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling heeft de voorkeur van de verzekeraars uit het oogpunt van transparantie, eenvoud en betere aansluiting bij de arbeidsmarkt.

“Het is goed dat deze praktijktoets er nu ligt, want het laat inderdaad zien dat sociale partners en het volgende kabinet nu knopen kunnen doorhakken”, stelt Harold Herbert (foto), directeur Leven/Inkomen van het Verbond. Net als de Pensioenfederatie is het Verbond van mening dat hervorming van het pensioenstelsel met voorrang moet worden opgepakt. “We zijn toe aan een nieuw systeem dat wel begrijpelijk, eenvoudig en toegesneden is op de huidige tijd waarbij werknemers veel vaker van baan veranderen”, aldus Herbert.

Beste aansluiting op de nieuwe wereld
De variant waarbij sprake is van de opbouw van een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling sluit volgens het Verbond het beste aan op de ‘nieuwe wereld’. Deze variant is volgens de verkenning van de Pensioenfederatie werkbaar, maar nog wel voor verbetering vatbaar. Ook het Verbond vindt het cruciaal dat risico’s met elkaar worden gedeeld. Omdat er altijd zaken kunnen gebeuren waar je als individu geen invloed op hebt (zoals arbeidsongeschiktheid en vroegtijdig overlijden). Dergelijke risico’s delen gebeurt ook in vormen van persoonlijk pensioenvermogen zonder collectieve buffers.

Tweede variant zonder harde belofte
Aan de tweede variant, waarbij ambitieovereenkomsten zonder zekerheidsmaat worden gesloten, kleven volgens het Verbond nog de minste voordelen. “Het is een variant op de huidige pensioencontracten die onder vuur liggen, even complex en ondoorgrondelijk, maar zonder dat er een harde belofte wordt gedaan. Het levert geen grote bijdrage aan het herstel van vertrouwen”.

Reageer op dit artikel