nieuws

DNB legt pensioenfonds raambekleder Hunter Douglas € 20.000 aan boetes op

Pensioen 1487

DNB legt pensioenfonds raambekleder Hunter Douglas € 20.000 aan boetes op

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft eerder deze maand twee bestuurlijke boetes van € 10.000 opgelegd aan Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Volgens de toezichthouder heeft het pensioenfonds van de jaloezieënfabrikant twee artikelen van de Pensioenwet overtreden.

DNB heeft vastgesteld dat het pensioenfonds van Hunter Douglas een beleggingsbeleid heeft gevoerd dat niet in overeenstemming is met de prudent-person regel. Op grond van de prudent-person regel in artikel 135 Pensioenwet moeten pensioenfondsen beleggen in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden. In wet- en regelgeving is hieraan een nadere invulling gegeven. Daarnaast wordt het pensioenfonds ervan beticht dat het de organisatie niet zodanig heeft ingericht, dat deze een beheerste bedrijfsvoering waarborgt. Dit betekent een overtreding van artikel 143 van de Pensioenwet.

Boete naar draagkracht van het pensioenfonds
Het basisbedrag voor overtredingen van artikel 135 en 143 van de Pensioenwet bedraagt ieder €10.000. Bij het bepalen van de hoogte van de twee boetes heeft DNB rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van het pensioenfonds.

Reageer op dit artikel