nieuws

Volo pensioen krijgt APF-vergunning

Pensioen 332

Volo pensioen krijgt APF-vergunning

Volo pensioen heeft een APF-vergunning gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) en is daarmee naar eigen zeggen het eerste en enige APF zonder winstoogmerk waar bestaande pensioenfondsen en werkgevers hun pensioenregeling onder kunnen brengen. Het nieuwe algemeen pensioenfonds van PGGM is in april al aangekondigd.

Erik Goris, bestuursvoorzitter van Volo pensioen, is blij om met de verkregen vergunning concreet stappen te kunnen zetten in de markt. “Volo pensioen biedt de flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in pensioenproducten en een verder liberaliserende pensioenmarkt. Ook voor kleinere pensioenfondsen is Volo een passende en efficiënte oplossing voor de toekomst. De lagere kosten resulteren voor de deelnemers in een vooruitzicht op een goed rendement. En met het bieden van een all-in tarief, weten werkgevers precies waar ze aan toe zijn.”

Goede resultaten
De samenwerking van PGGM ziet Goris met vertrouwen tegemoet. “Met PGGM maken we gebruik van de kennis en koopkracht van één van de grootste pensioenbeleggers ter wereld. Daarom bieden wij toegang tot een breed spectrum van beleggingen inclusief private markten. Met name ten aanzien van private markten bieden we een unieke mogelijkheid die voor aanvullend rendement kan zorgen en die doorgaans voor pensioenfondsen en deelnemers niet toegankelijk is.” Deelnemers krijgen volgens Goris extra mogelijkheden om de rendementen te behalen die nodig zijn voor een goed pensioenresultaat. “Daarbij gaat het niet alleen om een financieel resultaat, maar ook een duurzaam resultaat. Verantwoord beleggen is namelijk een integraal onderdeel van de door ons geboden oplossing.”

Coöperatief karakter
Volo zegt door het coöperatieve karakter geen winstoogmerk te hebben. Goris: “Overwinst vloeit terug naar deelnemers en werkgevers in de vorm van lagere uitvoeringskosten. Hiermee staat het belang van klanten werkelijk voorop. Een gebalanceerde governance biedt deelnemers en werkgevers zeggenschap over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn.”

Onafhankelijk bestuur
Volo pensioen is vormgegeven als een onafhankelijke stichting met een fulltime bestuur waarbij vermogensbeheer en pensioenbeheer zijn uitbesteed aan PGGM. Het bestuur van Volo pensioen bestaat uit Erik Goris (voorzitter), Johan van der Tas en Frans van der Horst.

Reageer op dit artikel