nieuws

Aegon maakt beleggen na pensionering mogelijk

Pensioen 418

Aegon maakt beleggen na pensionering mogelijk

Aegon heeft woensdag het Uitkerend Beleggingspensioen geïntroduceerd. De overheid staat sinds september toe dat werknemers na hun pensioen kunnen blijven beleggen. Aegon is naar eigen zeggen de eerste verzekeraar die klanten de keus biedt tussen een gegarandeerd of een beleggingspensioen. Zo is een hogere uitkering mogelijk, maar zijn er ook risico’s, zo waarschuwt de verzekeraar.

“De hoogte van het pensioen wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en is afhankelijk van het beleggingsrendement, de rente en de levensverwachting”, legt Aegon uit. “Het pensioenkapitaal wordt belegd in een mix van drie beleggingsfondsen, waarbij ongeveer twee derde wordt belegd in zakelijke waarden, zoals aandelen en onroerend goed. Zakelijke waarden zijn risicovoller, maar bieden tegelijk meer kans op een hoger rendement.”

Risicovol beleggen
Aegon kiest voor risicovoller beleggen om klanten een kans op een hoger pensioen te bieden. “Bovendien geldt voor de meeste werknemers dat zij AOW en ander gegarandeerd pensioen krijgen. Van het totale inkomen na pensionering is dus maar een relatief klein deel afhankelijk van beleggingen”, zegt de verzekeraar.

Bewuste keuze
Aegon wil dat klanten heel bewust een keuze maken voor een beleggingspensioen. “Ze moeten zich realiseren dat beleggen risico’s met zich mee brengt. Voor wie beleggen met pensioengeld toch te risicovol is, kan nog steeds bij Aegon terecht voor de aankoop van een gegarandeerd pensioen: het Aegon Uitkerend Garantiepensioen.”

Reageer op dit artikel