nieuws

Pensioenuitkering beschikbare premieregeling opnieuw fors gedaald

Pensioen 2206

Pensioenuitkering beschikbare premieregeling opnieuw fors gedaald

De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling is in het tweede kwartaal van 2016 met 6% gedaald. Dit volgt na een daling met 10% in het eerste kwartaal. Dat blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon Hewitt. Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen kan nu € 687 per maand aan pensioen tegemoet zien; begin 2016 was dit nog € 818 per maand.

De index staat per eind juni 2016 op 75 punten, een daling van 6 punten ten opzichte van eind maart 2016. “In tweeënhalf jaar tijd daalde de verwachte uitkomst van een beschikbare premieregeling met 25%”, aldus Aon Hewitt. “Deze forse daling wordt vooral veroorzaakt door de lage rentestand. Het is steeds waarschijnlijker dat de rente voorlopig laag blijft, terwijl onzekerheid op de beurzen onverminderd hoog blijft. Een goed rendement behalen bij een passend risicoprofiel is een steeds grotere uitdaging.”
De gevolgen van de Brexit zijn volgens Aon Hewitt nog niet duidelijk, waardoor langetermijnrisico’s moeilijk in te schatten zijn. Vooral voor jongeren is het daardoor lastig te voorspellen hoeveel pensioen zij in het vooruitzicht hebben.

Vergelijking middelloon pensioenfondsen
De beleidsdekkingsgraad voor pensioenfondsen daalde in het tweede kwartaal van 102% naar 99%. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van de lagere marktrente. Een belangrijk verschil hierbij is dat pensioenfondsen direct rekening moeten houden met de lage rente, terwijl de rente bij een beschikbare premieregeling pas op de pensioendatum van belang is. Ondanks deze ontwikkelingen zijn de verwachte uitkomsten van de middelloonregeling ongeveer gelijk gebleven.

Reageer op dit artikel