nieuws

Uitvoeringskosten pensioen 5,5% gestegen

Pensioen 1151

Uitvoeringskosten pensioen 5,5% gestegen

De pensioenbeheerkosten per deelnemer zijn vorig jaar met 5,5% gestegen, zo concludeert The Pension Rating Agency (TPRA) in zijn eerste Monitor Kosten. Grote pensioenfondsen doen het minder goed dan op grond van hun schaalgrootte mag worden verwacht.

Een op de drie pensioenfonsen is erin geslaagd de uitvoeringskosten terug te dringen, bij de rest zijn de kosten opgelopen. “De belangrijkste oorzaak was de invoering van het nieuw Financieel Toetsingskader”, aldus TPRA. De vermogensbeheerkosten bleven 0,46% van het belegd vermogen. Bij AT&T kostte het pensioenbeheer meer dan € 6.000 per deelnemer, terwijl Pon daaraan maar € 20 kwijt was. Wijzigingen in de kosten komen vooral door voorgenomen liquidaties, gewijzigde herverzekeringsposities of invoering van een nieuwe administratie. Gemiddeld kost de pensioenuitvoering € 117 per deelnemer. De vermogensbeheerkosten varieerden van 0,14% van het gemiddeld belegd vermogen tot 1,86%. Fondsen die besparen op het vermogensbeheer, doen dat vooral dankzij versimpeling van de beleggingsportefeuille, overstappen van actief naar passief beheer, afstoten van alternatieve beleggingen en het verkleinen van mandaten.

Grootste fondsen
De vijf grootste pensioenfondsen (ABP, Zorg & Welzijn, Metaal & Techniek, Metalektro en Bouwnijverheid) scoren minder goed dan op grond van schaalvoordelen verwacht mag worden, aldus de onderzoekers. Zorg & Welzijn scoort van deze groep het best met € 69 aan kosten per deelnemer, € 4 minder dan in 2014. Qua vermogensbeheerkosten doet het Delta Lloyd-pensioenfonds het het best met 0,14% en een rendement van 0,8%.

‘Betrouwbaarder dan DNB-rapportage’
TPRA heeft de jaarverslagen van 231 pensioenfondsen onder de loep genomen en zelf de kosten vastgesteld. “De ranking in het rapport is hierdoor betrouwbaarder dan ranglijsten op basis van de door de fondsen zelf gerapporteerde kosten, die ook door De Nederlandsche Bank worden gepubliceerd.” In de uitvoeringskosten zijn bijvoorbeeld standaard personeels- en huisvestingskosten opgenomen, hoewel sommige fondsen deze kosten buiten beschouwing laten. TPRA is opgericht door medewerkers en oud-medewerkers van MoneyView.

Reageer op dit artikel