nieuws

Kabinet wil België-route pensioenen ontmoedigen

Pensioen 1278

Kabinet wil België-route pensioenen ontmoedigen

Het kabinet vind het onwenselijk als pensioenregelingen op grote schaal buiten Nederland uitgevoerd worden. Dit stelt staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) in haar antwoorden op een reeks Kamervragen over invoering van de vernieuwde IORP-richtlijn. Het kabinet gaat onderzoeken wat de precieze omvang van de grensoverschrijdende pensioenregelingen is in hoeverre dit nieuwe wet- regelgeving in Nederland noodzakelijk maakt.

Volgens Klijnsma gaat het vooralsnog om kleine kwestie, zo stelt ze in haar Kamerbrief. “Op dit moment voeren Belgische pensioeninstellingen de regelingen uit van zeven Nederlandse werkgevers, met een totale waarde van circa 550 miljoen euro. Dit op een totaal pensioenvermogen van meer dan 1.200 miljard euro. Er is dus nog geen 0,1% van het totale pensioenvermogen in de Nederlandse regelingen bij een Belgische pensioeninstelling ondergebracht.”

Waarborgen tegen massale uitstroom
Een aantal andere pensioenfondsen en werkgevers heeft plannen om zelfde stap te doen. Aon Hewitt, ExxonMobil en BP hebben dat al publiek gemaakt en volgens Klijnsma zijn er nog een enkele partijen die de België-route overwegen, “maar daarover kan DNB in verband met vertrouwelijkheid geen uitspraken doen.”
De staatssecretaris noemt het “onwenselijk” als pensioenregelingen op grote schaal buiten Nederland uitgevoerd worden. “Dat zou met name het geval zijn indien pensioeninstellingen hiervoor zouden kiezen vanwege toezichtarbitrage of een hogere rekenrente, zodat bijvoorbeeld alsnog tot indexatie zou kunnen worden overgegaan.”

Zij wijst echter op de waarborgen die een massale uitstroom van pensioenregelingen zouden verhinderen. “Zoals hiervoor al is aangegeven is voor overdracht allereerst een meerderheidsbesluit van deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers nodig. Het kabinet acht het hoogst onwaarschijnlijk dat deze hiermee in meerderheid akkoord zouden gaan. Immers het werken met een hogere rekenrente verhoogt ook het risico dat in de toekomst lagere pensioenuitkeringen verstrekt worden. Dat is niet in belang van actieve deelnemers in het fonds.”

Lagere uitvoeringskosten
Klijnsma wijst op de mogelijkheid van PPI’s om naast DC-regelingen, onder voorwaarden ook buitenlandse DB-regelingen waarvoor een werkgever of een verzekeraar zich garant heeft gesteld, grensoverschrijdend uitvoeren. Ook de introductie van het APF moet pensioenregelingen in Nederland houden. “Het algemeen pensioenfonds biedt door het bundelen van financieel afgescheiden pensioenregelingen de mogelijkheid om te komen tot schaalvergroting en lagere uitvoeringskosten met betrekking tot de governance, beleggingen en administratie. De bredere inspanningen van het kabinet ten aanzien van het vestigingsklimaat dragen tevens bij aan een goed vestigingsklimaat voor pensioenactiviteiten.”

Reageer op dit artikel