nieuws

Driekwart pensioenfondsen gelooft in duurzaamheid

Pensioen 640

Driekwart pensioenfondsen gelooft in duurzaamheid

In de pensioensector wordt steeds meer duurzaam belegd. Van de pensioenfondsen had 74%  in 2015 duurzaamheid opgenomen in de investment beliefs. Drie jaar geleden was dat nog 45%, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar duurzaam beleggen in de pensioensector.  De toezichthouder spreekt de verwachting uit dat de duurzaamheidstrend zich voortzet.

De groei manifesteert zich op verschillende vlakken, zo blijkt uit het onderzoek. Het aantal pensioenfondsen dat duurzaam belegt neemt toe, het aanbod in duurzame beleggingsproducten groeit en de manieren waarop fondsen invulling geven aan hun (duurzame) beleggingsbeleid is aan het verbreden. Daarbij wordt duurzaam beleggen dieper verankerd in de organisaties en maakt het steeds meer deel uit van de risicobeheersing.

In 2015 geeft 88% van de pensioenfondsen aan een duurzaamheidsbeleid te hebben ontwikkeld, waarbij de verschillen in intensiteit en ambitie groot zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat met name de grotere pensioenfondsen stappen zetten om duurzaamheid te integreren in hun beleggingsbeleid, en daarmee wereldwijd in de voorhoede zitten.

Van reputatierisico naar financiële kans
Volgens DNB is de aandacht voor duurzaam beleggen verdiept. “Waar het aanvankelijk gedreven werd door de reputatierisico’s die maatschappelijk als ‘fout’ gepercipieerde beleggingen met zich meebrengen, zien we het accent nadrukkelijk verschuiven van reputatierisico naar financieel risico en naar financiële kans. Duurzaamheid is daarmee op de agenda gekomen als onderdeel van de risicobeheersing én als goede en kansrijke investering.”

 

Reageer op dit artikel