nieuws

DNB onderzoekt kwaliteit zelfevaluaties pensioenfondsen

Pensioen 904

DNB onderzoekt kwaliteit zelfevaluaties pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank gaat onderzoek doen naar de kwaliteit van zelfevaluaties van pensioenfondsen door middel van een vragenlijst en interviews. De feedback van deelnemende bestuursleden wil DNB gebruiken om good practices met de sector te delen.

Begin september ontvangen vijftig middelgrote pensioenfondsen, uit de zogenaamde T2 toezichtklasse,  een uitnodiging van DNB om aan het onderzoek deel te nemen. Deze vijftig fondsen zijn geselecteerd op basis van criteria die de diversiteit weergeven van de totale T2 populatie. Fondsbesturen is verzocht een bestuurder aan te wijzen die de vragenlijst gaat invullen. De invulling wordt vertrouwelijk behandeld.

Belang van zelfevaluaties
DNB vindt het van groot belang dat zelfevaluaties goed worden uitgevoerd. “Voor het verbeteren van het functioneren van het fondsbestuur is het belangrijk dat fondsen goed in staat zijn het eigen functioneren kritisch te beoordelen en concrete en haalbare verbeterpunten te formuleren”, meldt DNB op haar website. “Deelnemende bestuurders zal dan ook worden gevraagd naar hun perceptie over de effecten van de evaluatie. Ook zal worden gevraagd naar de eigen bijdrage, zowel in de voorbereiding als tijdens de zelfevaluatie. Naast de vragenlijst zal er een beperkt aantal interviews plaatsvinden, om verdiepende inzichten te verwerven over bijvoorbeeld de groepsdynamiek bij de zelfevaluaties.

Reageer op dit artikel