nieuws

ABP daalt tot onder 90%

Pensioen 1196

ABP daalt tot onder 90%

De dekkingsgraad van ambtenarenpensioenfonds ABP is afgelopen maand gedaald tot 89,9%. Het grootste pensioenfonds van Nederland ziet zijn dekkingsgraad al sinds april dalen.

Op haar eigen website laat het ABP weten dat de kans steeds groter wordt dat de pensioenen in 2017 verlaagd moeten worden. “Op dit moment schommelt de actuele dekkingsgraad rond de kritische dekkingsgraad van 90%, de grens die aan het einde van het jaar bepaalt of we de pensioenen moeten verlagen. De kritische grens geeft het niveau aan waarbij een pensioenfonds extra maatregelen moet nemen om de financiële positie binnen tien jaar te herstellen.” De vereiste dekkingsgraad voor het ABP is 128%

Aan het einde van het jaar wordt aan de hand van de gemiddelde dekkingsgraad in de voorgaande twaalf maanden bepaald of pensioenen daadwerkelijk moeten worden verlaagd. Dat gemiddelde, de beleidsdekkingsgraad, zakte in juli naar 93,5%.

Vermogen
Het ambtenarenpensioenfonds heeft het eigen vermogen de afgelopen maand wel met € 7 mld zien toenemen tot € 379 mld. De toekomstige verplichtingen zijn echter ook tegenomen. Met een stijging van € 10 mld staat dat bedrag nu € 421 mld.

Geen grote kortingen
In maart
liet ABP-voorzitter Corine Wortmann-Kool weten dat er geen sprake zal zijn van grote kortingen. “Ik krijg af en toe de indruk dat deelnemers denken dat er een grote pensioenafslag aankomt. Zelfs als we aan het eind van het jaar op 80% staan met onze dekkingsgraad, dan betekent dat bij een pensioen van € 700 per maand een korting van € 7.”

Reageer op dit artikel