nieuws

Pensioenfondsen rekenen op overrendement in herstelplannen

Pensioen 1499

Pensioenfondsen rekenen op overrendement in herstelplannen

Pensioenfondsen zoeken het herstel van hun dekkingsgraad vooral in nog extra te behalen rendement. Dit blijkt uit een analyse van de herstelplannen van 183 pensioenfondsen door toezichthouder DNB. Slechts drie pensioenfondsen geven aan dit jaar te moeten korten, wat 9.000 deelnemers en 500 gepensioneerden raakt. 

De andere 180 fondsen hebben in hun herstelplannen geen kortingsmaatregelen opgenomen. Deze zoeken herstel vrijwel geheel in overrendement. Dit is het extra rendement dat gehaald wordt bovenop het rendement dat nodig is om de verplichtingen te financieren.

Premie ligt lager dan nodig
Verder blijkt uit de herstelplannen dat de hoogte van de premie bij een groot deel van de fondsen een negatief effect heeft op het herstel. Dat komt door het toepassen van premiedemping. Hierdoor ligt thans de feitelijke premie lager dan de premie die nodig is om nieuwe pensioenaanspraken te financieren.

DNB heeft in op 20 mei uitgebreid gerapporteerd over de financiële positie van pensioenfondsen, op verzoek van de Tweede Kamer en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. DNB heeft hierbij ook een analyse gegeven van mogelijke kortingen in 2017.

Reageer op dit artikel