nieuws

Pensioenfonds zorgverzekeraars open voor elke werkgever in financiële sector

Pensioen 1213

Pensioenfonds zorgverzekeraars open voor elke werkgever in financiële sector

SBZ, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars, breidt zijn aandachtsgebied uit. Voortaan kan ‘in principe’ elke werkgever in de financiële sector toetreden tot het naar eigen zeggen ‘robuuste’ pensioenfonds dat in 1961 werd opgericht. Het fonds mikt met name op banken, verzekeraars en toezichthouders.

SBZ richtte zich, sinds de oprichting in 1961, exclusief op zorgverzekeraars en gelieerde ondernemingen. Recent besloot het fondsbestuur ook andere werkgevers uit de financiële sector toegang te bieden tot het pensioenfonds. Zij kunnen bij SBZ kiezen uit drie verschillende middelloonregelingen die aansluiten bij de cao voor zorgverzekeraars en de cao van het Verbond van Verzekeraars.

Aantrekkelijk
SBZ zegt een aantrekkelijke oplossing te bieden voor werkgevers met een eigen ondernemingspensioenfonds of een verzekerde regeling. “Zij profiteren bij SBZ van schaalvergroting en van de lagere kosten die daarmee gepaard gaan.” Het pensioenfonds kent een actuariële premie. “Dit houdt in dat de premie is afgestemd op de werknemerspopulatie; werkgevers met veel jonge medewerkers betalen bij SBZ bijvoorbeeld minder premie dan bij pensioenfondsen die werken met doorsneepremies.”

Bestand
SBZ heeft een bestand van 11.500 actieve deelnemers, 23.000 inactieve deelnemers en 7.500 gepensioneerden. Er zijn 35 werkgevers bij het fonds aangesloten, het belegd vermogen bedraagt € 5,1 miljard en de beleidsdekkingsgraad stond aan het einde van het eerste kwartaal van 2016 op 108,7%.

Reageer op dit artikel