nieuws

Minister brengt advisering APF onder diplomaplicht, maar ziet af van volmachtmodule

Pensioen 3775

Minister brengt advisering APF onder diplomaplicht, maar ziet af van volmachtmodule

Minister Dijsselbloem gaat de diplomaplicht uitbreiden. Ook voor het advies over een algemeen pensioenfonds (APF) gaan de vakbekwaamheidseisen gelden. De wijziging moet op 1 juli 2017 in werking treden. Daarmee maakt de minister een einde aan de discussie hierover in de markt. In dezelfde brief laat de minister weten dat er géén aparte volmachtmodule komt. Hij volgt daarmee het advies van het CDFD.

Het was veel partijen al langere tijd een doorn in het oog dat de vakbekwaamheidseisen voor pensioenadviseurs volgens de letter van de wet niet van toepassing zijn op adviseurs als zij adviseren over pensioenregelingen die bij een algemeen pensioenfonds (APF) of een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds worden ondergebracht.

Reikwijdte
De minister schrijft nu aan de Kamer: “Uit gesprekken met onder andere het Verbond van Verzekeraars, Adfiz, de Pensioenfederatie, SZW en de AFM is naar voren gekomen dat zij het van belang vinden dat advies over een algemeen pensioenfonds of het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds onder de reikwijdte van de vakbekwaamheidseisen en daarmee onder de diplomaplicht wordt gebracht. Ik deel deze mening.”

Kennis en vaardigheden
De minister vindt dat een adviseur op grond van de Wft moet beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om alle verschillende pensioenproducten met elkaar te kunnen vergelijken en te komen tot een passend advies. “De kennis en vaardigheden dienen daarom niet alleen te zien op advies over een pensioenverzekering of een premiepensioenvordering, die nu al onder de diplomaplicht vallen, maar ook op advies over een algemeen pensioenfonds of het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds.”

Verplichte aansluiting
Dijsselbloem schrijft ook dat de diplomaplicht niet wordt uitgebreid tot situaties waarin de werkgever verplicht is zich aan te sluiten bij een (bedrijfstak)pensioenfonds. “In deze gevallen is er namelijk geen sprake van advisering.”

Volmachtmodule
In dezelfde brief laat de minister weten dat er geen aparte volmachtmodule komt. 
Bij de introductie van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk begin 2014 was dat wel beoogd, zo memoreert de minister in de brief aan de Kamer. Hij schrijft: “Hier is destijds naar aanleiding van signalen uit de markt en voortschrijdend inzicht vanaf gezien omdat deze module mogelijk niet goed zou aansluiten bij wat nodig was om de consument te beschermen en goed toezicht te houden. Er is toen besloten om de vakbekwaamheidseisen voor gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agenten op te schorten.”

Alsnog nodig?
De minister heeft recent aan het CDFD gevraagd om te onderzoeken of een volmachtmodule alsnog nodig is. Het CDFD heeft vervolgens gepraat met de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars. Conclusie: er komt geen aparte volmachtmodule.

Relatief duur
Dijsselbloem: “Het vakbekwaamheidsbouwwerk is bedoeld als bescherming van de consument. Een gevolmachtigd agent adviseert de consument niet en heeft zelf geen klantcontact. Het klantcontact verloopt via het bemiddelingsbedrijf waar de gevolmachtigd agent mee samenwerkt. Als dat bemiddelingsbedrijf wel adviseert, dan gelden de vakbekwaamheidseisen inclusief de diplomaplicht. Een wettelijk Wft-diploma (volmachtmodule) introduceren past daarom niet bij de doelstelling van het vakbekwaamheidsbouwwerk. Verder zou het maken van volmachtexamens (initieel en PE) relatief duur zijn door het beperkte aantal potentiële kandidaten en is het door de beperkte inhoudelijke expertise bij het CDFD, zeker op de korte termijn, lastig uitvoerbaar. Ik neem het advies van het CDFD over.”

Reageer op dit artikel