nieuws

DNB: Aanvragen APF niet compleet

Pensioen

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Algemeen Pensioenfonds op 1 januari heeft toezichthouder DNB vijf vergunningaanvragen ontvangen. Uit een eerste beoordeling blijkt dat de aanvragen meestal niet compleet zijn en dat er ook inhoudelijk nog het een en ander aan schort.

De aanvragers zijn daarover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld de ontbrekende informatie alsnog te leveren. Daarmee is wel de wettelijke beslistermijn met 13 weken opgeschort.

Inhoudelijk
DNB maakt ook melding van enkele inhoudelijke aandachtspunten. “We zijn terughoudend in het vermelden welke inhoudelijke aandachtspunten dat zijn. De aanvragers moeten goed kijken of zij voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan het oprichten van een APF”, zegt woordvoerder Martijn Pols. DNB verwacht dat als deze punten tijdig worden opgelost, dat de eerste vergunningen in de loop van het tweede kwartaal kunnen worden verstrekt. Er is een speciale pagina over het APF geopend onder ‘Open Boek Toezicht’. Hier zijn antwoorden te vinden op veelgestelde vragen. Nieuw zijn een Q&A over het weerstandsvermogen dat een APF moet aanhouden en een Q&A over de financiële opzet en premiedemping bij een startend pensioenfonds of een startende kring van een APF.

Reageer op dit artikel