nieuws

UPO-model DC-regelingen aangepast

Pensioen

UPO-model DC-regelingen aangepast

Staatssecretaris Jetta Klijnsma laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat conform haar toezegging in een brief van 3 maart, het UPO-model voor DC-regelingen is aangepast.

In het UPO-model voor 2013, 2014 en 2015 voor DC-regelingen werd uitgegaan van een uniforme rente. In het UPO-model voor 2016 voor DC-regelingen wordt niet meer uitgegaan van een uniforme rente, maar van de daadwerkelijke rente die de betrokken pensioenuitvoerder hanteert op de peildatum van het UPO bij aankoop van pensioen. Het pensioen bij premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten wordt dus in het vervolg berekend op basis van de maatschappijtarieven inclusief de eigen maatschappijrentes zoals deze worden gehanteerd op de peildatum van het UPO.

AOW-leeftijd
In dezelfde brief laat Klijnsma weten dat zij naar aanleiding van kamervragen naar een betere weergave van de meest waarschijnlijke AOW-leeftijd, gebaseerd op levensverwachting in het pensioenregister, contact heeft opgenomen met het bestuur van de Stichting Pensioenregister. “De bezoekers van de website van het pensioenregister worden via een link geïnformeerd over hun toekomstige AOW-leeftijd op basis van de levensverwachting. Op deze wijze worden derhalve hogere AOW-leeftijden dan 67 jaar zichtbaar. Er worden door het pensioenregister echter geen berekeningen uitgevoerd dan wel bedragen getoond die gerelateerd zijn aan een hogere AOW-leeftijd dan de huidige AOW-leeftijd. Hierop is echter één uitzondering. Nadat de uitbreiding van het pensioenregister met de functionaliteit vervroegen en verlaten van de pensioenleeftijd uiterlijk 1 juli 2016 volledig is afgerond, wordt voor de deelnemer het te bereiken pensioenbedrag op 68-jarige leeftijd zichtbaar”, aldus Klijnsma. “Tevens is, via een link naar de website van de SVB (Sociale Verzekerings Bank), gezorgd voor een duidelijker verwijzing naar de informatie over de mogelijke toekomstige AOW-leeftijd op basis van de levensverwachting.”

Reageer op dit artikel