nieuws

Werkgeverschecklist moet pensioenbewustzijn boost geven

Pensioen

Werkgeverschecklist moet pensioenbewustzijn boost geven

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben in samenwerking met de Stichting van de Arbeid de werkgeverschecklist `Wegwijs in pensioen’ opgesteld. Werkgevers kunnen de checklist in gesprekken met hun werknemers gebruiken om zo het pensioenbewustzijn van werknemers te verbeteren.

De werkgeverschecklist is beschikbaar via de website www.pensioen123.nl en kan met medewerking van de pensioenuitvoerder verder op maat worden gemaakt. Vaste onderdelen zijn bijvoorbeeld: vertel uw werknemer wat hij bijdraagt aan de pensioenregeling en hoe hij of zij een eventuele partner moet aanmelden.

Decentrale cao-partijen en pensioenuitvoerders hebben een brief ontvangen waarin zij worden opgeroepen de checklist te gaan gebruiken.Het idee is dat werkgevers de checklist bespreken tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Volgens de initiatiefnemers hangt de mate waarin de werkgever een voorlichtende rol kan vervullen, vaak mede af van de omvang van het bedrijf. Voor vooral kleine organisaties is het moeilijker deze rol goed in te vullen. De checklist kan daar behulpzaam bij zijn.

Reageer op dit artikel