nieuws

Stichting Beerputpensioen: ‘Mogelijk miljardenclaim voor pensioenverzekeraars’

Pensioen

Stichting Beerputpensioen: ‘Mogelijk miljardenclaim voor pensioenverzekeraars’

Volgens Stichting Beerputpensioen hebben werknemers met een beschikbare premieregeling, een miljardenclaim op pensioenverzekeraars. Tenminste 500.000 werknemers zijn gedupeerd in de hoogte van hun pensioenopbouw, aldus de stichting. “De schade loopt al snel op tot € 50.000 voor een werknemer met een modaal inkomen”, schrijft Stichting Beerputpensioen.

De stichting met de veelzeggende naam werd in juli dit jaar opgericht door Jan Jeronimus. Volgens Stichting Beerputpensioen kan de schade voor een modale werknemer namelijk oplopen tot € 50.000. “In de jaren ’90 hebben verzekeraars richting werkgevers het initiatief genomen om eindloonpensioenregelingen proactief om te zetten in beschikbare premieregelingen. Berekeningen die het voordeel van deze omzetting moesten aantonen waren vaak misleidend. Daarnaast werden onrealistisch hoge rendementen voorgeschoteld en bedroeg de provisie voor verzekeringsadviseurs al snel meer dan € 10.000 per werknemer”, stelt Stichting Beerputpensioen. De provisieprikkel stimuleerde, volgens de stichting, adviseurs dan ook om de eindloonregelingen om te zetten.

Jan Jeronimus, voorzitter van Stichting Beerputpensioen, geeft aan dat de AFM in 2010 al heeft geconcludeerd dat 94% van alle pensioenadviezen die aan werkgevers worden verstrekt slecht tot zeer slecht zijn. “Het gevolg is dat veel werknemers een fors lager pensioen hebben opgebouwd dan bij andere pensioensregelingen zoals eindloon of middelloon. Het effect van de lage rentestand heeft de schade voor de hoogte van de pensioenopbouw nog eens extra vergroot. Dat laten wij nog buiten beschouwing. Als alle werknemers hun schade vergoed krijgen, ontstaan er grote financiële problemen bij de verzekeringsmaatschappijen. Helaas is er weer een beerput in de financiële wereld geopend die de gewone man miljarden heeft gekost”, vertelt Jeronimus. De stichting wil nu gaan onderhandelen met de verzekeraars over een mogelijke compensatie. “Wij hebben daar goede hoop op, maar zullen als dat nodig is tot aan de Hoge Raad procederen”, aldus Jeronimus.

Reageer op dit artikel